dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Триває реєстрація на конкурси

              

 

                                                        

 

Детальніше:

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру": www.kangaroo.com.ua

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня": http://levenia.com.ua/

ВСЕУКРАЇНСЬКА УКРАЇНОЗНАВЧА ГРА «СОНЯШНИК» http://www.gra-sonyashnyk.com.ua/documents/ 

Міжнародний інтерактивний природничий конкурс "Колосок": http://kolosok.org.ua/

Міжнародна природознавча гра "Геліантус": http://www.helianthus.com.ua/

 

Відбувся конкурс на посаду директора Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

22 грудня 2020 року проведено конкурс на посаду директора Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр».
На конкурс було подано документи від одного кандидата − Левченко Варвари Миколаївни − директора Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр».
Конкурс відбувався за трьома етапами:
І етап – тестова перевірка знань законодавства України у сфері освіти та професійних компетентностей;
ІІ етап – співбесіда із кандидатом;
ІІІ етап – рішення сесії Обухівської міської ради про призначення на посаду.
За результатами конкурсу директором Центру обрано Левченко Варвару Миколаївну, яка успішно пройшла тестову перевірку, співбесіду із членами комісії та рішенням сесії Обухівської міської ради від 28.01.2021 була призначена на цю посаду.
01.02.2021 з переможцем конкурсу буде укладеностроковий договір.
Вітаємо Левченко Варвару Миколаївну! Бажаємо плідної творчої праці.
 

Конкурс

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

 ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Відповідно до пункту 5 розділу X Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області, наказу начальника управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 89-3-VІІІ «Про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії» оголошується конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області.
Найменування: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області.
Юридичне та фактичне місцезнаходження установи:
вул. Каштанова, 13, м. Обухів, Київська обл., 08703.
Найменування посад: консультант, психолог Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області.
Умови оплати праці консультантів, психолога установи:
За виконання обов'язків консультантам, психологу нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
− посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки (14 тарифний розряд);
− надбавок (за вислугу років, престижність праці, доплат (за науковий ступінь, складність, напруженність у роботі, винагорода до Дня працівників освіти);
− матеріальної допомоги на оздоровлення.
− Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
− вільне володіння державною мовою,
− вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра,
− стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не менше п'яти років,
− досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних.
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі (особисто або поштою):
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих» (додаток 1,2);
2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра;
5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п'яти років на день їх подання;
6) мотиваційний лист, складений у довільній формі;
7) заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.
Особа має право додати до заяви інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 25 січня 2021 року по 12 лютого 2021 року включно в управлінні освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, що знаходяться за адресою: вул. Каштанова, 13, м. Обухів, Київська обл., 08703.

Телефон та адреса ел. пошти для довідок: т.0683344817, obyhiv-yo@ukr.net Контактна особа: Андрійчук Світлана Андріївна

Дата та місце проведення конкурсу:

Конкурс буде проведено 15.02.2021 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: Каштанова, 13, м. Обухів, Київська обл., 08703, актова зала.

Конкурс проводиться у 2 етапи:

1. Кваліфікаційний іспит складається з 5 завдань на знання законодавства України. Іспит проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу). Вибір питань здійснюється кандидатом шляхом жеребкування (перелік питань – додаток 3).
2. Презентація до 10 хвилин пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді в Центрі.

 

Додаток 1
Голові конкурсної комісії
__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________,
(ПІБ претендента)
який (яка) проживає за адресою:
___________________________
__________________________
_________________________,
(номер контактного телефону)
e-mail ______@ ___________

ЗАЯВА

 
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
__________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):
надсилання листа на зазначену адресу____;
надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу____;
телефонного дзвінка за номером ___________________________;

                                                  (число, місяць, рік) (підпис)

 

Додаток 2

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

народився/лася _____ ________________ року, документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ______________________________________
_______________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

− обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

− використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

− поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

− доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

«____» ______________20__ р. ______________________

                                                          (підпис)

 

Додаток 3

 

Перелік питань для співбесіди

 

1. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?
2. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?
3. Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає?
4. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до?
5. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Назвіть компетентності.
6. Закон України «Про освіту» вводить поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?
7. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?
8. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
9. Згідно ст.57 нового Закону України «Про освіту» що забезпечує держава педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
10. Згідно ст.59 нового Закону України «Про освіту» на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників -хто?
11. Згідно ст.59 нового Закону України «Про освіту» хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
12.Згідно ст.59 нового Закону України «Про освіту» підвищення кваліфікації педагогічного(науково-педагогічного) працівника може фінансуватися.....?
13. Новий закон «Про освіту» визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке педагогічний патронаж?
14. Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є?
15. Освітня програма містить ......?
16. Складовими системи забезпечення якості освіти є......?
17. Якими основними документами керується Центр професійного розвитку педагога?
18. Чи може Центр професійного розвитку педагогів здіснювати курсову перепідготовку та видавати сертифікат про підвищення кваліфікації?
19. Які завдання покладено на Центри професійного розвитку педагога?
20. Хто може працювати у Центрі, за яких умов?
21. На підставі якого документу створюються Центри?
22. Які освітні технології відомі Вам?
23. Які сервіси Ви можете запропонувати педагогам для створення тестів, анкет, відеоуроків, презентацій?
24. Які інноваційні методи навчання Ви запропонуєте педагогам для організації освітнього процесу?
25. Щорічна основна відпустка надається працівникам Центру тривалістю.....дні?
26. Сертифікація педагогічних працівників – це....?
27. Хто має право призначати на посади та звільняти з посад педагогічних працівників Центрів?
28. Етапи підготовки та проведення атестації педагогічного працівника.
29. Назвати структуру технології.
30. Цікаві форми роботи з педагогами, які можете організувати. Назвати їх.

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

 
26 січня 2021 року                                 м. Обухів                                                        №31

 

 

Про проведення конкурсного відбору на посаду
заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників»
Обухівської міської ради Київської області

 

 

Відповідно до пункту 5 розділу X Закону України «Про повну загальну середню освіту», Рішення Обухівської міської ради № 89-3-VIIIвід 24.12.20, Положення про конкурс на посаду заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області

 

НАКАЗУЮ:

 

1.До 15.02.2021 року провести конкурс на заміщення вакантних посад консультантів, психологаКомунальної установи «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міськоїради Київської області.
2.Затвердити склад комісії згідно з Положенням про конкурс на заміщення вакантних посадпедагогічних працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради Київської області (додається).
3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти                                                                                                                                                    О. Коломієць
 

 

Додаток
до наказу управління освіти
від 26.01.2021 р. №31
 

Склад конкурсної комісії:
1. Коломієць О.Г., голова комісії;
2. Шевченко А.В., заступник Обухівського міського голови (за згодою);
3. Андрійчук С.А.,секретар;
4. Капітоненко О.С., директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міськоїради Київської області»;
5. Дубровська А.П., член комісії;
6. Перепелиця М.Ю., член комісії;
7. Гак Л.І., Обухівська міська організація профспілки працівників освіти і науки України;
8. Мигаль М.Л., директор Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області;
9. Балдич О.М., завідуюча дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка».

 

Проєкт з технологічної підтримки ЗЗСО "Прокачай школу"

Повідомляємо про можливість для закладів загальної середньої освіти взяти участь у проєкті з покращення доступу до якісної освіти «Прокачай школу», ініційованому телекомунікаційною компанією Deltahost у партнерстві з громадською спілкою «Освіторія».

Протягом 2021 року відібрані ініціаторами проєкту заклади загальної середньої освіти матимуть можливість отримати технологічні подарунки від компанії Deltahost (наприклад, інтерактивну дошку, ноутбук, планшет чи інший технологічний інструмент для навчання). Школи обиратимуться організаторами проєкту за розробленими критеріями.

Участь у відборі можуть взяти всі школи, які заповнять анкети. Прийом анкет триватиме до 1 грудня 2021 року. Щомісяцяобиратимуть одну школу.

 

Лист МОН

Більше інформації

Відбувся конкурс на посаду директора ЦПРПП

Із початком нового 2021 року відповідно до пункту 5 розділу ХХ Закону України «Про повну загальну середню освіту» органом місцевого самоврядування було створено Комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Обухівської міської ради, а 19 січня 2021 року проведено конкурс на зайняття посади директора з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.

Присутніми були члени конкурсної комісії :

Шевченко Антоніна Василівна, заступник Обухівського міського голови;
Коломієць Олена Геннадіївна, голова комісії;
Андрійчук Світлана Андріївна, заступник голови комісії;
Дубровська Аліна Петрівна, член комісії;
Перепелиця Марина Юріївна, член комісії;
Мигаль Марина Леонтіївна, директор Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області;
Гак Любов Іванівна, Обухівська міська організація профспілки працівників освіти і науки України;
Векла Валентина Василівна, депутат Обухівської міської ради.

За результатами конкурсу директором Центру було обрано КАПІТОНЕНКО Ольгу Степанівну, яка на першому етапі випробовувань успішно пройшла тестову перевірку на знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників» та інших нормативно-правових актів; на другому – презентувала стратегії розвиту Центру, мета якого − сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних.

 

Протокол №1 конкурсної комісії від 19.01.2021 р.

 

Вітаємо ОЛЬГУ СТЕПАНІВНУ! Бажаємо їй нових здобутків, успішної реалізації планів та задумів, сподіваємося на плідну співпрацю!