dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Конкурс на зайняття посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

06 грудня 2017 року                                   м. Обухів                                                      №290

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу

На виконання рішення Обухівської міської ради від 30.11.2017 року № 618-28-VII «Про створення Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр», відповідно Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 №545

НАКАЗУЮ:

1.                  Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр» (додається).

2.                  До 01.01.2018 провести конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр».

3.                  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                 М.Л. Мигаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

06.12.2017 року № 290-О

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посади директора

комунального закладу Обухівської міської ради

«Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр» (далі - вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на вакантну посаду директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр» на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

2.1. Вимоги до кандидатів:

- вища освіта не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

- стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

$1                  забезпечення рівного доступу;

                  політичної неупередженості;

                  законності;

                  довіри суспільства;

                  недискримінації;

                  прозорості;

                  доброчесності;

                  ефективного і справедливого процесу відбору.

4. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади приймає управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, строк протягом якого приймаються документи становить 15 днів з моменту прийняття відповідного рішення.

5. Конкурс проводиться поетапно:

5.1. прийняття рішення про оголошення конкурсу;

5.2. оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

5.3. приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

5.4. попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5.5. проведення іспиту та визначення його результатів;

5.6. проведення співбесіди та визначення її результатів;

5.7. прийняття рішення про рекомендацію Обухівському міському голові укласти контракт з переможцем конкурсу.

6. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі – кандидати).

7. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду та оголошення про проведення конкурсу

8. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду оприлюднюється на web-порталі управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

З метою широкого поширення інформації про вакантну посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

9. Конкурс на зайняття вакантної посади проводить Комісія, що утворюється наказом управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

10. Конкурсна Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб, додаток 1.

11. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання конкурсної Комісії скликається головою або заступником в разі відсутності голови, по мірі необхідності. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії, в разі якщо розподіл голосів є рівним, вирішальним є голос голови Комісії.

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

12. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

12.1. копію паспорта громадянина України;

12.2. письмову заяву про участь у конкурсі;

12.3. копію (копії) документа (документів) про освіту;

12.4. заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією.

12.5. згоду на збір та обробку персональних даних;

12.6. копія військового квитка та особова картка працівника (типової форми П2).

13. Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь, у разі необхідності надає консультації та роз'яснення з приводу заповнення документів.

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантної посади

14. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 13 цього Порядку, допускається до складання іспиту.

Іспит складається державною мовою. Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

15. Під час проведення іспиту його учасникам забороняється користуватися підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

16. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантної посади передбачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», інших нормативних актів.

17. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». (далі – Перелік), наведений у додатку 2 до цього Порядку.

Питання мають бути актуальними в межах діючого законодавства.

Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

18. Переліки питань розміщуються на офіційному web-порталі управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради та можуть надаватися для ознайомлення кандидатам на заміщення вакантної посади при поданні ними документів для участі в конкурсі.

19. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включаються п'ять питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

20. Питання в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, наведеному у додатку 2 до цього Порядку, кількість білетів має бути не менше 15.

21. Конкурсна комісія визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

22. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість складання іспиту.

23. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

24. Іспит складається одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади.

25. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

26. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які відкриваються у присутності членів конкурсної комісії та пропонуються кандидатові за його вибором.

27. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на бланках із штампом управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. На бланку обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата (повністю), номер екзаменаційного білета, а далі по черговості: питання – відповідь, питання – відповідь. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються дата складання письмового іспиту, підпис, ініціали та прізвище кандидата.

28. Загальний час для підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета становить 60 хвилин.

29. Для оцінювання використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

30. Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

31. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 4.

32. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється в екзаменаційній відомості особисто під підпис.

33. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управлінні освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

34. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

35. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

36. Кандидати, які не склали іспит, не допускаються до наступного етапу конкурсу. Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади

37. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

38. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює визначення переможця конкурсу для зайняття вакантної посади та рекомендує Обухівському міському голові укласти з ним контракт.

39. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

Склад конкурсної комісії

1. Мигаль М.Л., голова комісії;

2. Дубровська А.П., заступник голови комісії;

3. Філенко Є.Ф., секретар комісії;

4. Капітоненко О.С., член комісії;

5. Перепелиця М.Ю., член комісії.

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посади директора

комунального закладу

Обухівської міської ради

«Обухівський міський

інклюзивно-ресурсний центр»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні.

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

4. Об`єкти права власності Українського народу.

5. Найважливіші функції держави.

6. Державні символи України.

7. Конституційне право на працю.

8. Конституційне право на освіту.

9. Конституційне право на соціальний захист.

10. Конституційне право на охорону здоров'я.

11. Обов'язки громадянина України.

12. Повноваження Верховної Ради України.

13. Державний бюджет України.

14. Порядок обрання Президента України.

15. Повноваження Президента України.

16. Повноваження Кабінету Міністрів України.

17. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

18. Статус прокуратури України за Конституцією України.

19. Система судів в Україні.

20. Основні засади судочинства в Україні.

21. Система адміністративно-територіального устрою України.

22. Органи місцевого самоврядування в Україні.

23. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку знання

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

3. Основні принципи місцевого самоврядування.

4. Система місцевого самоврядування.

5. Органи місцевого самоврядування.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування.

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Статут територіальної громади села, селища, міста.

10. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.

11. Законодавство про місцеве самоврядування.

12. Повноваження сільських, селищних, міських рад.

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

14. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

15. Порядок формування рад.

16. Сесія ради, постійні комісії ради.

17. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

18. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

19. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

20. Право комунальної власності .

21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

22. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.

23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами.

24. Дострокове припинення повноважень ради, міського голови.

ІII. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

IV. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

1. Право громадян на освіту.

2. Основні принципи освіти.

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

4. Державні стандарти освіти.

5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

6. Структура освіти.

7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

8. Кадрове забезпечення сфери освіти.

9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.

12. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

14. Типи дошкільних навчальних закладів.

15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.

16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»

17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

V. Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Соціальний захист учнів (вихованців).

5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.

10. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».

11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

13. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру.

14. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.

15. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.

16. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

17. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

Додаток 3

до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посади директора

комунального закладу

Обухівської міської ради

«Обухівський міський

інклюзивно-ресурсний центр»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

____________ ___________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

"____" ___________ 201__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної

посади директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Обухівської міської ради

_________________________________________

11.     Питання на перевірку знання Конституції України.

12.     Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13.     Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

14.     Питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

15.     Питання на перевірку знання Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Додаток 4

до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

директора комунального закладу Обухівської міської ради

«Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»

від "___" ___________ 201__ року

Згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр»,

з/п

Прізвище, ім`я,

по батькові

кандидата

Посада, на яку

претендує

кандидат

Номер білета

Загальна

сума балів

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

Голова комісії

       

Члени комісії:

       
         
         
         
         
         
         

Секретар комісії

       
   

(підпис)

 

( ініціали, прізвище)