dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Для батьків

 

У чому може допомогти
психолого-медико-педагогічна консультація?

Допомогти батькам, практичним психологам та педагогам покликані психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК), які є методичними установами системи освіти і здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-відновлювальну, розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку роботу. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дитини в ПМПК здійснюється у разі звернення батьків (чи осіб, які їх замінюють) та за умови обов'язкової їх присутності, незалежно від того, відвідує дитина навчальний заклад чи ні.
Виникає запитання: за яких умов можна звертатися до ПМПК? Слід сказати, що для цього необхідно лише бажання батьків. Наприклад, родина, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами, бажає поліпшити умови виховання та на¬вчання своєї дитини, зробити все для її повноцінного розвитку, отже, йде за порадою до ПМПК. Або батьки вже зверталися за кон¬сультативною допомогою, занепокоєні результатами та бажають ще порадитися з відповідними фахівцями. Проте ПМПК працює не лише з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку і їх родинами. З фахівцями комісії можна порадитись і з приводу труднощів у засвоєнні знань, умінь, навичок, суспільного досвіду. Батьки можуть прийти на консультацію через стурбованість порушенням працездатності у дитини, розладами її уваги, пам'яті, сенсомоторних процесів, пізнавальної активності, через проблеми у поведінці тощо.
Нерідко батьки, виснажені працею і побутовими проблемами, настільки втомлені й відмежовані від дитини та її виховання, помічають проблем у її розвитку або звикають до них, приховують чи перекладають на плечі навчального закладу, який відвідує дитина. Інші мами й тата, навпаки, надмірно опікають дитину, випереджають усі її бажання, вважають за маленьку або надто «старанно виховують»: контролюють кожен крок, прискіпливо вимогливі, схильні до тиску, мало зважають на реальні можливості власного нащадка тощо. Усе це може негативно впливати на формування особистості та гальмувати певні сфери розвитку дитини: мовлення, самообслуговування, пізнавальну активність, уміння довільно регулювати свою поведінку, впевненість у своїх можливостях тощо. Головна складність полягає у тому, що батьки часто не готові бачити «проблемні сторони» — свої і своєї дитини. Проте марно втікати від проблем — їх необхідно розв'язувати і розв'язувати своєчасно.
Раннє виявлення та своєчасне звернення до фахівців має важливе значення для процесу корекції певних вад розвитку і подальшої соціалізації дитини. Поверхневе ставлення до розвитку дитини є неприпустимим, бо порушення, які проявляються в дошкільному віці, без відповідної своєчасної допомоги надалі часто ускладнюються, перешкоджають формуванню мовлення та пізнавальних процесів у дитини, тому учбові вміння та навички також залишаються на низькому рівні. Якщо дитина не отримує своєчасної допомоги, у неї під впливом невдач у навчанні, спілкуванні з ровесниками та дорослими можуть виникати негативні зміни в особистісному розвитку та інші комбіновані порушення. Ще тяжчими бувають наслідки, якщо поєднуються біологічні проблеми та негативні соціальні чинники розвитку дитини. Розпочинати корекцію у шкільному віці завжди набагато складніше, вона має гірші прогнози, бо доводиться долати наслідки педагогічної занедбаності, яка є особливо згубною для дитини з певними проблемами психофізичного розвитку. Саме тому дитині необхідна своєчасна, тривала й системна корекція у спеціально організованих освітніх умова навчання, які враховували б її індивідуальні можливості щодо темпу засвоєння знань та просування в розвитку.
На превеликий жаль, щороку спостерігається тенденція до зростання кількості дітей з особливостями психофізичного розвитку причому їх діапазон досить широкий: від легких дивацтв у поведінці до глибоких порушень поведінкової та інтелектуальної сфер. Усі такі діти потребують комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги. Насамперед необхідно з'ясувати, у чому полягають проблеми розвитку дитини та до яких методів педагогічного впливу необхідно вдатися для їх подолання. Лише спільні зусилля батьків і спеціалістів та їх тісна співпраця можуть дати хороший результат.
До складу консультантів ПМПК входять спеціалісти різної спеціалізації: психолог, психіатр, логопед, дефектолог та невролог. Це дає змогу всебічно обстежити дитину. На підставі результатів психолого-педагогічного вивчення дитини фахівці формулюють висновок про особливості її розвитку та приймають колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо корекційно-розвивальної роботи, програми, форм, методів навчання і соціально-трудової реабілітації. Батьків також інформують, на яку допомогу вони можуть розраховувати.
Висновок консультації має рекомендаційний характер і є підставою для того, щоб дитина могла отримувати допомогу у навчальному закладі, де вона виховується чи навчається (за наявності відповідних фахівців), або безпосередньо в ПМПК. Також батькам нерідко пропонують змінити навчальний заклад з огляду на стан психофізичного розвитку дитини — це може бути дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад, клас (група) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальна група в дошкільних навчальних закладах комбінованого типу, спеціальний дошкільний та загальноосвітній навчальний заклад з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та за наявності умов для проведення належної корекційно-розвивальної роботи.
Обрати правильну траєкторію руху дитини та батьків у подоланні своєрідних труднощів, розібратись у пропонованих державою освітніх моделях та програмах, отримати належний супровід розвитку дитини з особливими освітніми потребами, які визначаються специфікою її психофізичного розвитку, і допоможе ПМПК.

Завідуюча Обухівської міської ПМПК Левченко В.М.,м. Обухів, вул. Каштанова 13, тел. 6-40-72