dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Дистанційне навчання

Види забезпечення дистанційного навчання

Автор: Управління освіти. Posted in Дистанційне навчання

Система дистанційного навчання конкретного навчального закладу містить такі види забезпечення:

Методичне - методики, рекомендації з технології дистанційного навчання з урахуванням дидактичних і психологічних аспектів.

Програмне - мережеві системні програми, комп'ютерні навчальні програми, інструментальні середовища для створення навчальних програм. Сьогодні для створення комп'ютерних навчальних програм можна використовувати програмні середовища, розміщені на різних серверах (WebCT, First Class та ін.).

Технічне - персональні ЕОМ для організації сервера, персональні і мережеві комп'ютери.

Інформаційне - конспекти лекцій, підручники, та інші методичні матеріали на паперових і магнітних носіях, довідники, різноманітні бази даних з методичних матеріалів, оперативних даних, кадрів.

Організаційне - нормативні документи держави та організацій, визначальні структури організацій, що ведуть дистанційне навчання, міжнародні зв'язки.


Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання

Книги та друковані матеріали. Ці засоби є центральними у системі дистанційного навчання. Вони мають безліч переваг - легкі у використанні, легко переносити і т. ін. З'явилися два нові типи: друк на вимогу (малі обсяги, можна використовувати формат pdf) та електронна книга.

/Files/images/1023Books460.jpgЕлектронні тексти та публікації. Це новий механізм викорисі тання інформаційних технологій для створення друкованих матеріалів. Можна виділити два кроки створення: етап до друку (чернетки змісту, редагування змісту, макетування сторінок) та етап після друку, (друк та доставка). Повний цикл виготовлення змінився та прискорився, кількість діючих осіб та посередників зменшились.
Поява нового типу публікації вимагає створення нових систем, що працюють з мега-даними (інформація про інформацію).

Комп'ютерний тренінг. Комп'ютерний тренінг використовує текст та графіку, з 90-х років розробники додали звук, відео та анімацію. Нові механізми доставки (CD-ROM) дозволяють; збільшити доставку інформації за один раз. Велику роль відіграють нові засоби стиснення аудіо- та відеоінформації, що спрощує доставку інформації.

Мультимедіа. Велику роль у збільшенні можливостей мульти-медіа відіграють авторські системи. Тенденцією їх розвитку наразі є рух у бік презентації матеріалів у Інтернет.
Мультимедіа також розвивається як розважальна індустрія. Деякі вважають, що у майбутньому з'явиться комбінація освітніх компонентів з розважальною презентацією - edutainment.

Телебачення. Використовується багатьма навчальними закладами світу як засіб інформації. Розміри телепродукції збільшуються та стають більш технологічними.

Радіо. Використовувалось на початковій стадії розвитку відкритого навчання, наразі особливо популярне у тих країнах, де телебачення та мереж мало. Нині різні локальні радіостанції збільшили свою роль у Європі, велика кількість працює сьогодні в Інтернет.

Віртуальна реальність та моделювання. Віртуальна реальність походить від моделювання, яке використовується для складних тренувальних завдань для військових, пілотів, операторів електростанцій. Фундаментальна ідея моделювання - це створення реальної ситуації для особи, що навчається. Протягом декількох десятиліть моделювання виконується на комп'ютерах, що дозволяє відтворювати різні можливості моделей. Але проектування та використання може бути досить тривалим і потребує великих зусиль. У віртуальній реальності використовується тривимірна гра - здебільшого у іграх. Розвиток цього напряму в навчанні є ще більш тривалим, ніж у моделюванні.

Електронні світи. Основна концепція електронного світу - це усі ресурси, які потрібні для роботи (інформація, тренаж) до інтерфейсу користувача. Це надає можливість розв'язувати, проблеми, що з'являються в процесі роботи в незалежній манері.

Радіотрансляція та аудіокасети. Радіотрансляція - це синхронна доставка навчальних аудіоматеріалів, яка не завжди може бути оптимальною для деяких студентів. Новим напрямом наразі є Інтернет-радіо, яке може стати аудіо-бібліотекою для користувачів.
Другим асинхронним засобом є аудіокасети та аудіо CD. Вони широко розповсюджені і на них існують міжнародні стандарти.

Телетрансляція та відеокасети. Форми синхронної телетрансляції розвиваються від "старого" телебачення до різних додаткових методів (кабельне, супутникове, мікрохвильове). З'являються нові технологічні рішення, такі, як високоякісне TV (HDTV).
На додаток до відеокасет з'явилися відеодиски, ємність яких у шість разів більша, ніж CD-ROM, та забезпечує перегляд відеозображення упродовж трьох годин. Такі DVD мають велику кількість переваг для освіти, наприклад, високу якість, пошукові можливості, потенційні мультімовні доріжки і та інше.

CD-ROM. Ці засоби замінили дискети в середині 90-х років, збільшивши обсяг інформації, яка зберігається, в 500 разів. Це дуже зручно для доставки аудіо- та відеофайлів.
CD-ROM має міжнародний стандарт (ISO 9660), що полегшує обмін інформацією. Прогнозується, що популярність цього засобу зростатиме. Вже сьогодні користувачі можуть виготовляти свої диски.

Інтернет, інтранет. Комп'ютерні мережі стають ключовим засобом доставки навчальних матеріалів. Серцем як мережі Інтернет, так і інтранет є протокол TCP/IP - і це головне.

Телеконференції. Цей термін має велике поширення і включає аудіоконференції, комп'ютерні конференції та відеоконференції. Аудіо- та відеоконференції - синхронні; комп'ютерні конференції - асинхронні. 
Аудіоконференції використовують звичайний телефонний зв'язок і вони дуже дешеві. Відеоконференції мають місце між групами, але упродовж останніх трьох років розвиваються відео-дошки, що може поліпшити зв'язок.
Щодо комп'ютерних конференцій, то існує багато форм, де раніше використовували обмін текстовими повідомленнями, а наразі можна застосовувати синхронний зв'язок з передачею графіки, слайдів і зв'язувати з аудіоконференцією.

Електронна пошта. Найпотужніша асинхронна технологія, де можна надсилати листа як окремим адресатам, так і групі людей. Перелік розсилань можна використовувати для виконання спільної роботи при розв'язанні різних проблем.

(За матеріалами Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./За ред. В. М. Кухаренка - Харків: НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.)