dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Дистанційне навчання

Аналіз роботи навчальних закладів міста Обухова у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік

Автор: Управління освіти. Posted in Uncategorised

Аналіз роботи навчальних закладів міста Обухова у 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків до її удосконалення. В умовах упровадження Концепції Нової української школи ми маємо перейти від школи знань до школи компетентностей.

         Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, що дасть їй змогу ствердитися у житті, бути корисною своїй країні.

         Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством.

         На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якої стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал. Освіта є основою прогресу людства. У зв’язку з цим перед освітянами стоять завдання формування в молодих українців таких якостей, як прагнення до навчання впродовж життя, постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем.

         Робота управління освіти, навчальних закладів була спрямована на задоволення освітніх потреб громадян щодо здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до неї, реалізацію пріоритетних напрямів, визначених Великою педагогічною радою в 2016 році, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

Освітня система міста Обухова

з/п

Навчальні

заклади

Кількість закладів

Кількість учнів (вихованців)

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

1.

ЗНЗ

6

6

4252

4542

2.

ДНЗ

7

7

1953

1917

3.

ПНЗ

2

2

986

1130

з/п

Назва навчального закладу

Кількість учнів (вихованців)

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

1.

Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

518

573

2.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 міста Обухова

302

309

3.

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

1361

1463

4.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 міста Обухова

262

277

5.

Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Обухівської міської ради Київської області»

1404

1524

6.

Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

405

396

7.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок»

144

142

8.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Світлячок»

178

174

9.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка»

375

362

10.

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик»

228

228

11.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»

357

364

12.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся»

374

373

13.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок»

294

274

14.

Обухівський міський центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик»

777

923

15.

Дитячо-юнацька спортивна школа міста Обухова

209

207

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Основним і найважливішим здобутком дошкільної освіти міста Обухів є стабільна мережа дошкільних навчальних закладів. Проте, у зв’язку з активізацією міграційних процесів, вона на 80% задовольняє освітні потреби жителів. У мережі 7 дошкільних навчальних закладів (66 груп), всі садки комбінованого типу. Наразі є потреба в розширенні мережі дошкільних навчальних закладів, зокрема, – побудові одного ДНЗ.

Дошкільною освітою охоплено 1917 дітей, що становить 69% від загальної кількості дітей дошкільного віку від 0 до 6 років; діти віком від 3 до 6 років охоплені дошкільною освітою – 67% (1809 дітей); діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою на 100 % (529 дітей). Всього по місту від 0 до 6 років – 3232 дітей.

Облік дітей дошкільного віку та постановка на чергу в дитячі садки відбувається в управлінні освіти. Станом на 01.01.2017 року на чергу до ДНЗ зареєстровано 1226 дітей, з них: 5-річного віку – немає черги, 2012-2014  років народження – 776 дітей.

 

Завантаженість дошкільних навчальних закладів

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Чисельність дітей у дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць

 

Чисельність дітей в дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць

Чисельність дітей в дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць

139

116

114

Середньомісячна фактична кількість дітей 2017 р.

Місяць

ДНЗ

Світлячок

Веселка

Катруся

Дударик

Зірочка

Рушничок

Пролісок

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

По списку

Потуж

ність

174

140

364

320

373

320

228

160

362

280

274

320

142

140

Січень

84

136

183

100

186

121

71

Лютий

92

167

207

106

213

128

72

Березень

94

192

227

111

236

156

82

І квартал

90

165

206

105

212

135

75

Квітень

94

171

219

91

224

161

85

Травень

90

175

220

115

218

154

89

Червень

52

87

110

53

98

81

59

ІІ квартал

79

145

183

86

180

132

78

І півріччя

84

155

194

96

196

134

76

Життєдіяльність дошкільних навчальних закладів забезпечується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власними Статутами та іншими нормативно-правовими документами.

У місті забезпечуються конституційні права і державні гарантії дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти. Усі діти дошкільного віку, які проживають в місті, мають можливість (за бажанням) здобувати дошкільну освіту, кожна сім¢я вільна у виборі дошкільного навчального закладу. Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється керівниками протягом календарного року. Під час прийому дітей батьків ознайомлюють зі статутом дошкільного закладу, їх правами та обов’язками. За кожною дитиною зберігається місце в дошкільних закладах у разі її хвороби, лікування, на час відпустки батьків та у літній оздоровчий період. Відсутні випадки безпідставного відрахування дітей з дошкільних навчальних закладів.

Серед окремих категорій дітей ДНЗ міста відвідують: діти, постраждалі від ЧАЕС - 62, діти із багатодітних та малозабезпечених сімей -100, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування - 2, діти-інваліди - 25.

Слід зазначити, що в повній мірі забезпечується право на освіту дітей з особливими потребами. Умови створені в кожному дошкільному закладі: і матеріально-технічні, і кадрові. На постійному контролі знаходяться питання збереження, зміцнення та корекції фізичного, психічного, розумового розвитку дітей з особливими потребами.

З метою забезпечення дошкільної освіти для дітей з вадами мовлення, опорно-рухового апарату та для дітей з особливими потребами організовано роботу 12-ох логопедичних груп (у них 144 дитини); 4 інклюзивні групи (у них 9 дітей); 1 група – для дітей з ДЦП (дітей - 4).

У дошкільних навчальних закладах запроваджені різні форми роботи щодо підготовки дітей до навчання в школі, а саме: створено консультативні пункти з метою ознайомлення батьків із завданнями та змістом підготовки дітей до школи; проводяться «Дні відкритих дверей»; діти та їхні батьки залучаються до участі у святах, розвагах та інших заходах.

Мова навчання і виховання в дошкільних навчальних закладах міста – українська.

Важливим питанням для батьків, діти яких відвідують дошкільні заклади, є харчування. Розмір батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в сумі не перевищував 60% від вартості харчування на день. Звільнені на 100 відсотків від батьківської плати за харчування дітей батьки та особи, які їх замінюють:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування та з інших причин);

- дітей з малозабезпечених сімей (в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах);

- дітей-інвалідів;

- діти, батьки яких були учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і загинули.

Зменшено на 50 відсотків батьківську плату для сімей:

- багатодітних (які мають 3 та більше дітей);

- батьків, які мають статус учасників бойових дій.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технології обробки продуктів, правил особистої гігієни.

У закладах встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

У дошкільних навчальних закладах міста здійснюється трьохразове харчування. Документація знаходиться у задовільному стані, виготовлена картотека страв примірного двотижневого меню. Щомісячно керівник дитячого садка, медсестра та завгосп проводять аналіз виконання норм харчування дітей.

Середня вартість харчування в дошкільних навчальних закладах становить 25.00 гривень. Виконання натуральних норм харчування забезпечується на 79,34%. Незначне недовиконання норм з таких продуктів як: олія - 93%, масло вершкове - 96%, сметана - 85%, яйце - 88%, цукор - 95%, картопля – 100%, овочі –78%, м'ясо –83%, риба –79%. Значно недовиконувались норми: фрукти - 49%, соки - 46%, сир твердий - 72%, молоко - 62%, сир кисломолочний -78%.

Науково-методична робота

У місті функціонує цілісна система методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами ДНЗ, яка відповідає меті і завданням, передбаченими Базовим компонентом дошкільної освіти.

Навчально-виховний процес здійснюється за державними програмами «Українське дошкілля», «Впевнений старт», програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Реалізація поставлених завдань здійснювалась через роботу засідань міських методичних об’єднань вихователів ясельних, дошкільних груп, завідувачів ДНЗ та вихователів-методистів, семінарів-практикумів, через курсову перепідготовку та атестацію педагогічних кадрів.

Діагностика педкадрів, врахування проблем освітньої діяльності дошкільних закладів, застосування інноваційних технологій, інтерактивних методів та прийомів сприяли результативній роботі міських методичних об’єднань.

Наметодичних засіданнях педагоги-дошкільники ознайомлювалися із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання та виховання, з досвідом роботи того чи іншого садка, що допомагало їм осмислити власний досвід освітньо-розвивальної роботи, прилучитися до науково-пошукової діяльності, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформувати напрям самоосвіти, техніку її здійснення.

Дошкільні навчальні заклади упродовж звітного періоду працювали за напрямами, а саме:

з/п

ДНЗ

Напрями роботи

1.    

«Пролісок»

Народознавчий

2.    

«Світлячок»

Народознавчий

3.    

«Дударик»

Гуманітарний

4.    

«Зірочка»

Фізкультурно-оздоровчий

5.    

«Рушничок»

Фізкультурно-оздоровчий

6.    

«Катруся»

Художньо-естетичний

7.    

«Веселка»

Гуманітарний

Діяльність методичної служби міського методичного кабінету та дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми: «Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної культури педагогічних кадрів в умовах розбудови нової української школи».

Забезпечували виконання поставлених завдань педагогічні колективи ДНЗ. Щодо якісного складу необхідно відзначити низький відсоток педагогів з вищою освітою, збільшення кількості вихователів без спеціальної та педагогічної освіти.

У дошкільних навчальних закладах працює 167 педагогічних працівників.З вищою освітою – 99 педагогів (59%), із середньо-спеціальною – 63 (38%), з них без фахової освіти – 32 педагоги (19,8%). З середньою освітою – 5 (3%). Здобувають фахову або педагогічну освіту 13 педагогів. Мають педагогічне звання «Вихователь-методист» 25 педагогів (15%), педагогічне звання «Старший вихователь» – 6 педагогів.

Протягом року педагоги ділилися досвідом створення гнучких моделей навчально-виховного процесу, який ґрунтується на основі нових освітніх технологій та компетентнісного підходу. Пріоритетними завданнями роботи з кадрами стало забезпечення системного підходу до організації науково-методичної роботи, впровадження нових її форм, координація діяльності методичних підрозділів з метою надання практичної допомоги кожному педагогу.

Важливим аспектом для самовдосконалення та саморозвитку кожного педагога була і залишається атестація. У минулому навчальному році атестовано 29 педагогів.

У 2016-2017 навчальному році було проведено комплексне вивчення роботи ДНЗ «Зірочка» та атестацію ДНЗ«Дударик».Навчальні заклади показали належний рівень організації роботи, а також визначили шляхи вирішення наявних проблем.

У 2016 році узагальнено досвід роботи:

1. Романець Людмили Семенівни, вихователя ДНЗ «Катруся»;

2. Дворної Олени Олександрівни, вихователя ДНЗ «Світлячок»;

3. Поліщук Світлани Василівни, вихователя ДНЗ «Зірочка».

Основні форми, що забезпечували реалізацію науково-методичної проблеми, – це методичні об’єднання, семінари-практикуми, надавалась адресна методична допомога, консультації, проводились конкурси, фестивалі тощо. У 2016/2017 навчальному році системно працювали міські методичні об’єднання вихователів дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Працював постійно діючий семінар для медичних сестер на тему: «Забезпечення медично-просвітницької роботи серед працівників та батьків у дошкільних навчальних закладах», на якому розглядалися питання стимулювання і підвищення медичної майстерності; розглядались та вивчались нормативні документи по охороні життя дітей, організації харчування в дошкільних навчальних закладах; вивчались нові санітарні норми утримання ДНЗ; ділились досвідом роботи медичні працівники дошкільних навчальних закладів «Веселка», «Зірочка», «Катруся». Участь педагогів у засіданнях міських методичних об’єднань сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання та виховання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, долучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати й сформувати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

ММО вихователів дітей старшого дошкільного віку (керівник вихователь-методист Н.М. Петриченко) розв’язувало завдання, які несли у своєму змісті форми, методи розкриття індивідуальності кожної дитини, удосконалення сучасних форм організованих видів діяльності дітей. Проблема, над якою працювали педагоги, – «Виховання і розвиток творчості старших дошкільників у різних видах діяльності». На високому професійному рівні були проведені методичні об’єднання на базі ДНЗ «Веселка», «Дударик», «Рушничок».

ММО вихователів дітей середнього дошкільного віку (керівник вихователь Олексієнко Т.О.) працювало над науково-методичною проблемою «Національно-патріотичне виховання». Особистим досвідом роботи охоче ділились творчі вихователі ДНЗ «Світлячок», «Рушничок», «Пролісок».

На засіданнях ММО вихователів дітей молодшого дошкільного віку (керівник вихователь Максімова Л.О.) розглядалось питання про «Ігрову діяльність як провідну в ранньому дитинстві». Під час засідань ММО вихователів молодшого дошкільного віку надавалася методично-практична допомога щодо застосування інноваційних педагогічних технологій, відпрацьовувалися практичні навички в організації ігрової діяльності тощо. На високому педагогічному рівні було проведено заняття на базі ДНЗ «Зірочка», «Катруся», «Дударик».

Важлива увага приділялась вдосконаленню роботи керівних кадрів, а саме: завідуючих та вихователів-методистів. З метою забезпечення високого рівня життєдіяльності дошкільних навчальних закладів для керівників проводились «круглі столи», семінари-практикуми, консультації, обмін кращим досвідом роботи колег з інших регіонів.

На особливому контролі перебувало питання щодо створення єдиного інформаційного простору в системі освіти міста. На сьогодні чітко відпрацьована система роботи з електронною поштою між дошкільними навчальними закладами та управлінням освіти, міським методичним кабінетом. Дошкільні навчальні заклади міста забезпечені комп’ютерною технікою, підключені до Інтернет-мережі, мають дієві власні сайти. Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» брав участь в регіональному конкурсі на кращий сайт ДНЗ та отримав схвальні відгуки. Слід відзначити роботу сайтів ДНЗ «Пролісок», «Веселка», «Зірочка».

У дошкільних навчальних закладах міста проводилася відповідна робота щодо створення належного розвивального середовища як важливого напряму педагогічної освіти. Педагогічні колективи подбали про насиченість предметно-ігрового середовища, облаштування розвивальних центрів з художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого й сенсорного спрямування.

Однією з найгостріших проблем сьогодення є охорона здоров’я юного покоління. Належна увага з боку керівників закладів приділялася залученню дітей до фізкультурно-оздоровчої роботи протягом навчального року. Відмічено позитивний досвід дошкільних навчальних закладів «Рушничок», «Зірочка» щодо системи в організації фізичного виховання та проведення спортивних свят (розваг) з батьками. Особливо слід відмітити цікаві фізкультурні заняття взимку з використанням лиж.

На високому організаційному та педагогічному рівнях проведено щорічне спортивне свято «Малі олімпійські ігри» під гаслом «Від дружби в спорті – до миру на Землі», в яких брали участь 6 дошкільних навчальних закладів. Діти показали високий рівень фізичної та морально-вольової підготовки. Це був підсумок фізкультурно-оздоровчої роботи впродовж навчального року. Дошкільні заклади отримали вітання та подарунки від міського голови, грамоти в своїх номінаціях. «Найкращою командою року» визнано команду ДНЗ «Рушничок» (інструктор з фізкультури Оксана Володимирівна Плюта). Спортивне свято відбулось і завдяки відповідальним за його організацію – ДНЗ «Зірочка» (інструктор з фізкультури Тетяна Василівна Гуріненко).

Результативність роботи педагогів з розвитку творчих здібностей дітей постійно демонструються на різноманітних конкурсах. Зокрема, на міському фестивалі дитячої творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят» взяли участь 7 дошкільних навчальних закладів. Музичні керівники показали своїх найталановитіших малят в різних музичних жанрах: спів, танці, декламування віршів, грі на музичних інструментах. Обмін досвідом відбувся на високому творчому рівні з презентацією майбутніх талантів нашої країни.

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» визначений як базовийу місті з питань БЖД та ЦЗ. У березні 2017 року на базі цього закладу бувпроведений семінар-практикум «Безпека життєдіяльності дошкільників», на якому висвітлено питання навчально-виховної роботи, показана презентація евакуації дітей, організація сюжетно-рольових ігор та розвивально-предметного середовища з питань безпеки життєдіяльності. Методичний захід пройшов на високому рівні і був корисним для використання в роботі інших закладів.

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

Дошкільні навчальні заклади міста беруть участь у дослідно-експериментальній роботі, що активізує роботу педагогічних колективів, піднімає самооцінку педагогів, якнайширше задовольняються потреби батьків в наданні дошкільним навчальним закладом освітніх послуг.

$1-                    ДНЗ «Пролісок» – впровадження всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; участь у всеукраїнському проекті «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні»;

$1-                    ДНЗ «Зірочка – дослідно-експериментальний майданчик регіонального рівня з теми «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в соціокультурному середовищі»; член всеукраїнської Асоціації педагогів імені В. Сухомлинського; надають додаткові платні послуги за всеукраїнським проектом «Школа життєвого успіху»; участь у всеукраїнському проекті «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні»;

$1-                    ДНЗ «Рушничок» – дослідно-експериментальний майданчик регіонального рівня з теми «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки у дошкільному навчальному закладі» (за вченням Ш. Амонашвілі); член всеукраїнської Асоціації педагогів імені Ш. Амонашвілі; участь у всеукраїнському проекті «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні»;

$1-                    ДНЗ «Cвітлячок» - творча співпраця з лабораторією дошкільної освіти і виховання НАПН України з розроблення теми НДР «Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу»;

$1-                    ДНЗ «Дударик» – впровадження всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; надають платні послуги за всеукраїнським проектом «Школа життєвого успіху»;

$1-                    ДНЗ «Веселка» – участь у всеукраїнському проекті «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні»;

$1-                    ДНЗ Катруся» – надають додаткові платні послуги за всеукраїнським проектом «Школа життєвого успіху».

У навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів впроваджуються такі інноваційні технології та методики:

$1-                    елементи ТРВЗ та елементів технології розвитку творчої особистості за методикою Г. Альтшуллера (всі садки);

$1-                    впровадження педагогічних технологій М. Монтессорі (активно використовують у ДНЗ «Пролісок», «Дударик»);

$1-                    використання спадщини С. Русової (ДНЗ «Світлячок»);

$1-                    впровадження елементів елементарного музикування за системою Карла Орфа (всі садки);

$1-                    використання нетрадиційних технік малювання (всі садки);

$1-                    використання логічних блоків З. Дьенеша, кольорових паличок
Х. Кюізенера (ДНЗ «Веселка», «Зірочка»);

$1-                    використання методики Л. Калуської (всі садки);

$1-                    методика оздоровчого бігу Триліса (ДНЗ «Рушничок»);

$1-                    здоров’язберігаючі технології (всі садки);

$1-                    методика М. Зайцева в навчанні ранньому читанні (всі садки);

$1-                    методика Н. Гавриш з використання творів художньої літератури для мовленнєвого розвитку дошкільнят (всі садки);

$1-                    методика Л. Шелестової з навчання ранньому читанню («Веселка», «Зірочка», «Катруся»);

$1-                    літературна спадщина В. Сухомлинського для морально-етичного, художньо-естетичного, трудового виховання («Зірочка», «Рушничок»);

$1-                    Ш. Амонашвілі «Гуманна педагогіка» (ДНЗ «Рушничок», «Зірочка»);

$1-                    Т. Піроженко С. Ладивір «Психолого-педагогічне проектування» («Зірочка», «Катруся», «Веселка»);

$1-                    Б. Нікітін «Технологія інтегрованого навчання і виховання» («Зірочка»);

$1-                    Людмила Шульга «Барвиста радість» (Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання) – (всі садки);

$1-                    І.Ю. Матюгін. Ейдетика (всі садки);

$1-                    фізкультурно-оздоровчий розвиток: Кольоротерапія. Пісочна терапія. Казкотерапія. Етюди психогімнастики. Методика М.М. Єфименка «Театр фізичного розвитку й оздоровлення» (всі садки).

Таким чином, 100% дошкільних навчальних закладів міста задіяні в дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності (у минулому році – 70%).

На високому методичному та організаційному рівнях у минулому навчальному році проходили регіональні семінари на базі дошкільного навчального закладу «Світлячок». Науково-практичні семінари-практикуми проводились у рамках реалізації Угоди про творчу співпрацю лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України і управління освіти з розроблення теми НДР «Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу». Семінари було проведено: 31.10.2016 року («Соціальний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»), 25.01.2017 року («Театралізована діяльність – ефективний засіб оптимізації міжособистісних стосунків старших дошкільників в умовах ДНЗ») та 04.04.2017 року («Організація розвивального освітнього середовища в ДНЗ як важлива умова соціалізації дитини старшого дошкільного віку»). За результатами співпраці ДНЗ «Світлячок» був нагороджений Почесною грамотою Інституту проблем виховання НАПН України. Слід відзначити активну участь у проведенні цих заходів вихователів-методистів майже всіх дошкільних закладів міста: Вараву Ольгу Іванівну (ДНЗ «Зірочка»), Тимошенко Марію Станіславівну (ДНЗ «Веселка»), Лісовську Тетяну Вікторівну (ДНЗ «Рушничок»), Науменко Людмилу Олексіївну (ДНЗ «Дударик»), Голованенко Наталію Сергіївну (ДНЗ «Катруся»). Вони не тільки були слухачами, брали участь в обговоренні проблеми, але й презентували власні досвіди роботи, що надало більш ефективної змістовності нашій співпраці.

26 листопада 2016 року на базі ДНЗ «Зірочка» відбувся обласний (за планом роботи КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти») семінар-практикум для вчителів-логопедів логопедичних пунктів і логопедичних груп ДНЗ, вчителів-логопедів спеціальних загальноосвітніх закладів з теми «Батьки – партнери – однодумці та активні учасники корекційного процесу». Семінар проведено на високому рівні за активної участі в ньому всіх дошкільних закладів міста.

Дошкільний навчальний заклад «Катруся» виборов І-ше рейтингове місце серед ДНЗ Київської області у загальному заліку Конкурсу «Краще оздоблення актової зали» - 2016 року та І-ше місце (в цій номінації) серед 100 кращих ДНЗ України.

Основними завданнями на 2017 - 2018 навчальний рік визначено:

$1-                     забезпечення високого рівня якості дошкільної освіти;

$1-                     максимально можливе охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти;

$1-                     реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою;

$1-                     створення умов у дошкільному навчальному закладі для забезпечення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей;

$1-                     забезпечення дітей з особливими потребами дошкільною освітою шляхом відкриття інклюзивних груп, введення в штатний розпис посади асистента вихователя;

$1-                     активізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладів.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Загальноосвітні навчальні заклади міста Обухова представлені:        

- навчально-виховним комплексом «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»;з 2014 року дослідно-експериментальний заклад регіонального рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес» (накази МОН України від 19.07.2012 №828, від 17.06.2013 №776, лист Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Департаменту освіти і науки Київської ОДА від 11.11.2014 № 01-13/553);

- загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 2; з 2014 року дослідно-експериментальний заклад регіонального рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес» (накази МОН України від 19.07.2012 №828, від 17.06.2013 №776, лист Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Департаменту освіти і науки Київської ОДА від 11.11.2014 № 01-13/553);

- навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області, дослідно-експериментальний заклад Всеукраїнського рівня за темою «Формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров’я у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» (наказ МОН України від 29.10.2013 № 1507);

$1-         загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №4, яка впроваджує науково-педагогічний проект «Інтелект України», базовий навчальний заклад Київської області для впровадження стандартів якості превентивної освіти; дослідно-експериментальний заклад Всеукраїнського рівня за темою «Науково-педагогічний проект «Філологічний олімп» (наказ МОН України від 04.03.2016 №215), дослідно-експериментальний заклад регіонального рівня з теми «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів» (накази Департаменту освіти і науки Київської ОДА від 11.07.2014 №212, від 26.01.2015 №15);

$1-      навчально-виховним комплексом «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Обухівської міської ради Київської області», дослідно-експериментальний заклад Всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому навчальному закладі» (наказ МОН України від 09.03.2016 №237);

$1-      навчально-виховним комплексом «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника», член асоціації «Відроджені гімназії України», обласної асоціації «Школа майбутнього», дослідно-експериментальний заклад регіонального рівня за темою «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій», впроваджує інноваційні проекти «Росток», «1 учень – 1 комп’ютер».

У загальноосвітніх навчальних закладах навчалось 4542 учні. Середня наповнюваність у класах – 26,7.

Наповнюваність класів у ЗНЗ міста

1-4 класів

5-9 класів

10-11 класів

1-11 класи

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-

2017

н.р.

2015-2016 н.р.

2016-

2017

н.р.

2015-2016 н.р.

2016-

2017

н.р.

27,3

27,8

25,8

26,7

22

22

26,1

26,7

У вечірній школі навчалось 26 учнів.

Існуюча в місті мережа загальноосвітніх закладів є оптимальною і гарантує конституційне право кожного громадянина на доступність до якісної освіти. Відповідно до вимог Інструкції про облік дітей шкільного віку всі діти охоплені різними формами здобуття середньої освіти.

Загальний моніторинг випускників 9 та 11 класів

2016-2017 навчального року

Показники

Випускники

9-х класів,

осіб

Випускники

11-х класів,

осіб

Разом

осіб

всього

загальні

з відзнакою

всього

загальні

Срібна медаль

Золота медаль

Всього випускників

335

309

26

184

172

8

4

519

Інформація

про нагородження випускників 11 класів навчальних закладів

міста Обухова золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні»

з/п

ЗНЗ

К-сть випускників

Попереднє замовлення

Підтвердили

% від попереднього замовлення

1.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.№1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. А.С. Малишка

28

1

1

100%

2.

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 міста Обухова

14

-

-

-

3.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей»

52

6

2

33%

4.

ЗОШ І-ІІІ ст.№4 міста Обухова

19

2

1

50%

5.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.№5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ст.№5»

46

5

5

100%

6.

НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

19

3

3

100%

 

По місту

178

17

12

70,6%

Спостерігається стабільність підтвердження медалей учнів НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5».

Результати випускників 11 класів ДПА у формі ЗНО – 2017

з/п

ЗНЗ

К-сть

випускників

Українська мова

Математика

Історія України

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

1.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені

А.С. Малишка

28

28

57%

8

37,5%

23

26,1%

2.

ЗОШ І-ІІІ ст. №2

14

14

21%

1

-

13

7,7%

3.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей»

52

52

55,8%

24

58%

37

40,5%

4.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

19

19

47,4%

3

-

17

23,5%

5.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ст. №5»

46

46

80%

15

87%

36

58%

6.

НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

19

18

100%

2

50%

16

62,5%

 

По місту

178

177

63,3%

53

58,5%

142

40%

Порівняно з минулим роком показники якісної успішності ЗНО з української мови і літератури та історії України набагато нижчі:

$1-                    українська мова і література: 2016 рік – 73%, 2017 рік – 63,3%;

$1-                    історія України: 2016 рік – 53%, 2017 рік – 40%.


Результати ЗНО-2017 випускників 11 класів за профілями навчання

з/п

ЗНЗ

Профіль навчання

К-сть

випускників

Українська мова

Математика

Історія Україна

Англійська

мова

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

К-сть

учнів

Якісна успіш.

%

1.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені

А.С. Малишка

Філологічний (українська філологія)

28

28

57%

-

-

-

-

   

2.

ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Суспільно-гуманітарний (правовий)

14

-

-

-

-

13

7,7%

   

3.

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей»

Суспільно-гуманітарний (правовий)

52

-

-

-

-

37

40,5%

   

Природничо-математичний

(математика)

     

24

58%

       

4.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Філологічний (українська філологія)

19

19

47,4%

-

-

-

-

   

5.

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ст. №5»

Філологічний (українська філологія)

46

46

80%

           

Філологічний

(іноземна філологія)

             

16

75%

6.

НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

Філологічний

(іноземна філологія)

19

           

16

93,75%

Результати ЗНО-2017 випускників навчальних закладів міста

Українська мова і література

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

14

7.14

21.43

42.86

21.43

7.14

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

19

0.00

21.05

52.63

10.53

5.26

10.53

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

18

0.00

0.00

5.56

44.44

27.78

22.22

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

52

5.77

17.31

25.00

25.00

17.31

9.62

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

37

8.11

24.32

18.92

24.32

16.22

8.11

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

46

0.00

10.87

6.52

23.91

36.96

21.74

інші категорії учасників

-

40

7.50

35.00

25.00

22.50

7.50

2.50

Загалом:

226

4.42

19.47

22.12

24.34

18.58

11.06

Історія України

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

13

23.08

23.08

38.46

15.38

0.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

19

10.53

36.84

31.58

15.79

5.26

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

16

0.00

6.25

31.25

25.00

18.75

18.75

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

38

2.63

42.11

28.95

7.89

13.16

5.26

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

33

15.15

27.27

30.30

18.18

6.06

3.03

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

36

0.00

16.67

27.78

25.00

27.78

2.78

інші категорії учасників

-

23

21.74

34.78

26.09

13.04

0.00

4.35

Загалом:

178

8.99

28.09

29.78

16.85

11.80

4.49

Математика

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

5

20.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

7

14.29

71.43

14.29

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

3

0.00

0.00

33.33

33.33

33.33

0.00

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

27

11.11

22.22

11.11

18.52

29.63

7.41

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

11

9.09

18.18

45.45

27.27

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

21

9.52

0.00

14.29

38.10

28.57

9.52

інші категорії учасників

-

18

27.78

50.00

16.67

5.56

0.00

0.00

Загалом:

92

14.13

26.09

19.57

19.57

16.30

4.35

Фізика

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

1

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

4

25.00

50.00

25.00

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

5

20.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

4

0.00

25.00

50.00

0.00

25.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

3

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

33.33

інші категорії учасників

-

6

66.67

16.67

16.67

0.00

0.00

0.00

Загалом:

23

30.43

17.39

26.09

13.04

8.70

4.35

Хімія

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

1

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

1

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

11

54.55

36.36

9.09

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

2

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

5

0.00

20.00

60.00

20.00

0.00

0.00

інші категорії учасників

-

8

37.50

37.50

12.50

12.50

0.00

0.00

Загалом:

28

32.14

32.14

25.00

10.71

0.00

0.00

Біологія

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

6

16.67

33.33

16.67

33.33

0.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

10

20.00

40.00

30.00

0.00

10.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

1

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

23

8.70

30.43

39.13

17.39

4.35

0.00

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

13

7.69

46.15

46.15

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

9

11.11

11.11

0.00

44.44

11.11

22.22

інші категорії учасників

-

15

13.33

40.00

26.67

6.67

6.67

6.67

Загалом:

77

11.69

33.77

29.87

15.58

5.19

3.90

Географія

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

5

0.00

40.00

40.00

0.00

20.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

9

0.00

33.33

66.67

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

2

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

24

8.33

12.50

33.33

25.00

12.50

8.33

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

11

0.00

63.64

9.09

18.18

0.00

9.09

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

16

0.00

31.25

31.25

25.00

0.00

12.50

інші категорії учасників

-

7

0.00

14.29

28.57

42.86

14.29

0.00

Загалом:

74

2.70

28.38

32.43

20.27

8.11

8.11

Англійська мова

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області

середня загальноосвітня школа

1

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

середня загальноосвітня школа

5

0.00

40.00

20.00

20.00

20.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

16

6.25

0.00

0.00

31.25

25.00

37.50

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

18

38.89

5.56

27.78

16.67

11.11

0.00

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

13

7.69

30.77

30.77

23.08

7.69

0.00

Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області

спеціалізована школа

24

0.00

16.67

12.50

8.33

25.00

37.50

інші категорії учасників

-

11

36.36

27.27

9.09

9.09

9.09

9.09

Загалом:

88

14.77

15.91

17.05

17.05

17.05

18.18

Німецька мова

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова" імені Володимира Мельника

навчально-виховний комплекс

2

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

Загалом:

2

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

Російська мова

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

Назва

Тип

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей" Обухівської міської ради Київської області

ліцей

1

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області"

спеціалізована школа

2

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

Загалом:

3

0.00

33.33

33.33

33.33

0.00

0.00


Підготовка та якісне проведення ЗНО-2017 стало одним з головних завдань управління освіти, керівників шкіл, педагогічних колективів. З метою ознайомлення з процедурою ЗНО-2017 98% випускників взяли участь у пробному тестуванні, яке відбулося 01.04.2017 та 08.04.2017 року на базі навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» Обухівської міської ради Київської області. Організовували роботу пункту пробного тестування понад 40 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста.

З метою забезпечення належної організації проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів міста та Обухівського району було відкрито 3 пункти тестування на базі навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області», навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області, навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» Обухівської міської ради Київської області. Також дані пункти тестування прийняли 1920 випускників з міст Ржищів, Васильків, Обухівського, Богуславського, Кагарлицького, Миронівського районів під час проведення основної сесії ЗНО з 5 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія. 

Необхідною умовою забезпечення доступності та якості освіти є організація підвезення учнів до навчальних закладів. У місті організоване 100% підвезення школярів. У 2016-2017 навчальному році за рахунок коштів місцевого бюджету рейсовими автобусами підвозилися 68 учнів.

Державна політика з безпеки життєдіяльності в галузі освіти базується на принципі пріоритету життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, повної відповідальності керівника навчального закладу за створення належних безпечних і здорових умов навчання та праці. У 2016-2017 навчальному році було зафіксовано 3 випадки травматизму (на 1 більше, ніж у 2015-2016 навчальному році): 1 – під час перерви (учениця 6 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ліцей»), 1 – під час навчально-виховного процесу (учень 7 класу НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня ім. В. Мельника»), 1 – під час перерви (учень 2 класу НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня ім. В. Мельника»).

Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дитяче харчування», вимог Інструкції про організацію харчування, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Плата за харчування дітей різних категорій встановлена відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради № 06 від 05.01.2017 року «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів та розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста Обухова». Вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закладах учнів 1-4 класів – 8 грн., для дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, малозабезпечених сімей – 15 грн. Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 2123 учнів 1-4 класів, що складає 100%, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 14 учнів (100%), дітей з малозабезпечених сімей – 25 (100%), дітей з особливими освітніми потребами – 27 (100%). Всього охоплено учнів усіма видами харчування – 4512 з них: охоплені гарячим харчуванням – 3739. Середній показник виконання норм харчування у ЗНЗ становить 70%.

У навчальних закладах створені безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм.

У країні розпочато активні процеси реформування загальноосвітньої школи, затверджено концептуальні засади Нової української школи, презентованих Міністерством освіти та науки України. Колегією профільного Міністерства схвалено оновлені програми з 13 навчальних предметів початкової школи, затверджено відповідним наказом від 05.08.2016 №948. З метою розвантаження навчальних програм для учнів початкових класів затверджено зміни до наступних програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура» «Основи здоров’я». 

До найбільш суттєвих змін належать такі:

$1-                    знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення  та регіональні особливості;

$1-                    знято дублювання змісту у  навчальних предметах «Основи здоров’я», «Я у світі», «Природознавство»;

$1-                    здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження;

$1-                    уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.

Педагогічні працівники міста долучилися до обговорення оновленого змісту навчальних програм для 1-4 класів, які були викладені на соціальній он-лайн платформі EdEra. У пояснювальних записках до окремих предметів корегувались цілі й завдання, уточнювались особливості організації вивчання програмового матеріалу. За минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Початкова освіта – перший рівень загальної середньої освіти, який, зберігаючи наступність із дошкільним періодом, забезпечує подальше становлення і розвиток особистості дитини, закладає базу для її навчання в основній школі. Основна мета початкової освіти – виховання особистості дитини, її гармонійний розвиток, збагачення досвіду життєдіяльності на основі загальнолюдських та національних цінностей, формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів як бази для успішного навчання в основній школі.

З метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за оновленими програмами управлінням освіти та методичною службою (керівник ММО вчителів початкових класів Яхновська Т.В.) організовано інформаційно-просвітницьку роботу щодо ознайомлення педагогічних працівників зі змістом нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо модернізації початкової школи, постійно надається адресна допомога та системно здійснюються консультування педагогічних працівників з питань «Робота за оновленими навчальними програмами», «Методика викладання навчальних предметів за оновленими програмами», «Зміни до орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», сплановано проведення науково-методичних заходів. Педагогічні працівники мають можливість отримувати консультації щодо підготовки та впровадження нового змісту початкової загальної освіти (складання календарних планів, організація навчання за новими навчальними програмами, використання ІКТ, застосування ефективних технологій).

У 2016/2017 н. р. міське методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало за такими напрямами:

$1-                    активізація пізнавальної діяльності учнів як основа ефективного і оптимізаційного рівня навчально-виховного процесу;

$1-                    інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів;

$1-                    нестандартні форми роботи на уроках як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової школи;

$1-                    розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу на уроках;

$1-                    формування у молодших школярів умінь самоконтролю і самооцінки.

З метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду вчителів початкових класів були проведені різноманітні педагогічні заходи:

$1-                    тиждень педмайстерності;

$1-                    майстер-класи творчо працюючих учителів;

$1-                    творчі звіти, презентації власної діяльності.

Свою діяльність учителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів, засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Активними формами контактів між дошкільними і загальноосвітніми закладами є взаємовідвідування занять та уроків, проведення спільних заходів, попереднє знайомство зі своїми майбутніми першокласниками. Організовано роботу круглого столу для вчителів початкової школи та вихователів ДНЗ «Створення умов для реалізації в освітньому процесі дошкільного навчального закладу й початкової школи єдиної системи для особистісного розвитку дитини». Все це результативно вплинуло на роботу як вчителя, так і на навчальний процес в цілому.

Модернізація системи загальної середньої освіти передбачає запровадження профільного навчання у старшій школі. У 2016 – 2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах 10-11 класів – 17, в яких навчається 375 учнів. З них профільних класів – 16. 347 учнів охоплені профільною освітою, що складає 93%.

Відомості про розподіл учнів за профілем навчання

в загальноосвітніх школах міста

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Усього учнів

10-11 класів

з них: учнів у класах з профільним навчанням

% від загальної кількості учнів 10-11 класів

 

Усього учнів

10-11 класів

з них: учнів у класах з профільним навчанням

% від загальної кількості учнів 10-11 класів

 

352

276

78,4%

375

347

93%

Необхідно відзначити, що в усіх загальноосвітніх навчальних закладах реалізується проект «Профільне навчання». Профілізація потрібна для забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до вивчення окремих предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації полегшення адаптації до самостійного життя, виховання відповідальності за прийняття рішень. Допрофільною підготовкою в класах з поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 1647 учнів (2015-2016 н.р. – 1624 учні), що складає 36,3% (2015-2016 н.р. – 38,2%).

Навчальний заклад

Напрями і профілі навчання

Предмети, які вивчаються поглиблено

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка»

Філологічний

(українська філологія)

Українська мова та література

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Суспільно-гуманітарний

(правовий)

Правознавство

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - ліцей»

Природничо-математичний

Суспільно-гуманітарний (правовий)

Правознавство

Математика

Географія

Хімія

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

міста Обухова

Філологічний

(українська філологія)

Українська мова та література

Географія

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

Філологічний

(іноземна філологія,

українська філологія).

Англійська мова

НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

Філологічний

(іноземна філологія)

Англійська мова

З метою збереження наступності управління освіти здійснює контроль за раціональністю розподілу годин варіативної складової основної та старшої школи. Головна проблема ефективності профільної освіти залишається: забезпечення сучасними навчальними кабінетами, лабораторіями навчальні заклади міста відповідно до профілів навчання.

Робота з обдарованими дітьми в системі освіти міста спрямована на реалізацію основних положень міської Програми розвитку системи освіти міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Обухівської міської ради від 24.03.2016 №110-08-VІІ. У рамках Програми функціонує проект «Обдарована дитина», метою якого є створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

Мета діяльності у цьому напрямі полягає в створенні системи пошуку, розвитку й підтримки талановитої молоді в місті, стимулювання її творчого самовдосконалення. Відповідно до зазначених документів у закладах освіти міста здійснюється комплекс заходів, спрямованих на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей, а також створення належних умов для їхнього творчого самозростання. Аналіз кількісно-якісних показників щодо системи роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх закладах міста дозволяє простежити як позитивні тенденції, так і виявити проблеми, що потребують вирішення. Відповідно до плану роботи ММК у закладах освіти створено та ведеться поповнення банку даних про обдарованих дітей і педагогів, які займаються їхнім розвитком. Тісна співпраця ММК з методичними кабінетами закладів освіти з даного питання дозволяє систематизувати і скоординувати роботу, прогнозуючи її результати.

Серед заходів, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу, дають можливість випробувати свої сили, є, перш за все, проведення олімпіад. Олімпіадний рух у нашому місті охоплює широкі кола учнівської молоді. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 15.09.2016 №288 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради від 28.09.2016 № 214 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у місті були проведені І - ІІ етапи предметних олімпіад із 18 базових дисциплін. У ІІ етапі взяли участь – 635 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Загальна кількість учнів, які взяли участь в обласному етапі учнівських олімпіад – 70. Значна частина учасників ІІІ етапу олімпіад виконали завдання на високому рівні. Переможцями стали 34 учні що становить 49% від загальної кількості учасників (в 2015/2016 н.р. учасників – 64, призових місць – 28, що становило 44%).

Учні, які зайняли призові місця з декількох навчальних дисциплін

з/п

ПІБ учня

Клас

Назва навчального закладу

Місце,

предмет

1.

Михайлова

Катерина

Миколаївна

10

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня

міста Обухова

імені Володимира Мельника»

І - німецька мова

ІІІ - українська мова та література

ІІІ - історія

ІІ - російська мова та література

2.

Вялкова

Вікторія

Володимирівна

11

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської ради Київської області

ІІ - історія

ІІ - німецька мова

ІІІ - зарубіжна

література

ІІІ - українська мова та література

3.

Івашова

Анастасія

Петрівна

9

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів    №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

ІІІ - географія

ІІІ - історія

4.

Самофалова

Катерина

Віталіївна

10

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира

ІІІ - біологія

ІІІ - англійська мова

У 2016/2017 навчальному році найбільшу кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад підготували педагогічні колективи НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника» та НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської ради Київської області.

Навчальний заклад

Олімпіади

2015/2016н.р.

Олімпіади

2016/2017н.р.

НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня

міста Обухова імені Володимира Мельника»

І м. - 2

ІІ м. - 2

ІІІ м. – 8

Всього: 14

І м. - 1

ІІ м. - 4

ІІІ м. – 8

Всього: 13

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської ради Київської області

І м. -

ІІ м. - 1

ІІІ м. – 5

Всього: 6

І м. - 1

ІІ м. - 4

ІІІ м. – 7

Всього: 12

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ліцей» Обухівської міської ради Київської області

І м. - 1

ІІ м. - 1

ІІІ м. – 4

Всього: 6

 І м. - 2

ІІ м. -

ІІІ м. – 4

Всього: 6

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

І м. -

ІІ м. -

ІІІ м. – 2

Всього: 2

 І м. -

ІІ м. -

ІІІ м. – 2

Всього: 2

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області» 

І м. -

ІІ м. -

ІІІ м. – 1

Всього: 1

 І м. -

ІІ м. - 1

ІІІ м. –

Всього: 1

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 Обухівської міської ради Київської області

І м. -

ІІ м. -

ІІІ м. –

Всього: -

 І м. -

ІІ м. -

ІІІ м. –

Всього: -

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 10.03.2016 №74 «Про участь учнів Київської області, членів оргкомітету та членів журі в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році» Цапро Дмитро Олександрович, учень 8 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ліцей», взяв участь у ІVетапі олімпіади з хімії.

 

 

Учні 11 класу, переможці обласних етапів Всеукраїнських учнівських

олімпіад і конкурсів у 2016/2017 н. р., які нагороджені золотою медаллю

 «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю

 «За досягнення у навчанні»

№ з/п

ПІБ учня

Назва навчального закладу

Предмет

Місце на обласному етапі

Медаль (золота, срібна)

1

Вялкова Вікторія Володимирівна

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»

історія

німецька мова

зарубіжна

література

українська мова

ІІ

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІІІ

Золота

2.

Маруга

Ілона

Сергіївна

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

біологія

ІІІ

Срібна

3.

Штефан

Анна Володимирівна

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

ХVI Всеукраїнський конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням

І

Срібна

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», відповідно до підпункту 2.4.4 пункту 2.4 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, Умов проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення МАН у 2016/2017 навчальному році, протягом грудня 2016 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На розгляд журі було подано 8 наукових робіт у 8 наукових секціях. Із них:

$1                                 відділення: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства - 1 робота;

$1                                 мовознавства – 4 роботи;

$1                                 комп’ютерних наук – 1 робота;

$1                                 технічних наук – 1 робота;

$1                                 екології та аграрних наук – 1 робота, зокрема:

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»– 2 роботи (секції: інтернет-технології та WEB-дизайн; українська література);

ЗОШ І-ІІІ ст.№4 міста Обухова 2 роботи (секції: екологія, інформаційно-телекомунікаційні системи та технології);

НВК «СЗОШІ-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Обухівської міської ради Київської області»4 роботи (секції: англійська мова -3; німецька мова – 1 робота).

На обласний етап було подано 8 робіт.

Переможці

ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

2016/2017 н.р.

з/п

ПІБ учня

Клас

Навчальний заклад

Відділення

секція

Місце

1.

Васильківська Наталія Валентинівна

11

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»

Відділення:

мовознавства

секція: Англійська мова

І

2.

Борозенець

Тетяна Віталіївна

10

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»

Відділення:

мовознавства

секція: німецька мова

ІІІ

 

Результати творчих конкурсів

переможці ІІІ та IV етапів Конкурсів Всеукраїнської учнівської творчості

2016/2017 н.р.

з/п

ПІБ учня

Клас

Навчальний заклад

Назва

конкурсу

Місце

1.

Дигал

Аріна В’ячеславівна

3

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5»

ХVІI Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика

учасник ІV етапу

І

2.

Яременко

Оксана Максимівна

6

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

ХVІI Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика

І

3.

Яременко

Оксана Максимівна

6

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

ХVІI Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

І

IVетап

4.

Содолінський

Ярослав Васильович

11

Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 4 міста Обухова.

Всеукраїнський просвітянський  конкурс

«Я гордий тим, що українець зроду»

І

5.

Штефан

Анна Володимирівна

11

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

ХVI Всеукраїнський о конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням

І

6.

Мартиненко

Дарина Євгеніївна

8

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

Міжнародний- мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені

Т. Шевченка

ІІ

7.

Лукянчікова

Ірина

Юріївна

11

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів    № 3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

ХVІ обласного конкурсу робіт учнівської молоді
«Топоніміка й історія освіти рідного краю»

ІІ

8.

Тимошевська

Вікторія Юріївна

7

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №3 – ліцей»

ХVІ обласного конкурсу робіт учнівської молоді
«Топоніміка й історія освіти рідного краю»

ІІ

9.

Бондаренко

Єлизавета Юріївна

7

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

Обласний поетичний конкурс

«Зерна доброти»

ІІ

10.

Дубогрій

Юрій Валентинович

10

НВК «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова  імені Володимира Мельника»

ХVІ обласного конкурсу робіт учнівської молоді
«Топоніміка й історія освіти рідного краю»

ІІІ

11.

Коркішко

Єлизавета Віталіївна

11

Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 4 міста Обухова.

Обласний поетичний конкурс

«Зерна доброти»

ІІІ

 

Загальні результати участі учнів міста в ІІІ та IV етапі

конкурсів Всеукраїнської учнівської творчості

Навчальний заклад

Конкурси Всеукраїнської учнівської творчості

НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

І м.- 3

ІІ м.- 1

ІІІ м.- 1

Всього: 5 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - ліцей»

І м.-

ІІ м.- 3

ІІІ м.-

Всього: 3 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

І м.- 1

ІІ м.-

ІІІ м.- 1

Всього: 2 

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

І м.- 1

ІІ м.-

ІІІ м.-

Всього: 1 

З метою популяризації та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей 440 учнів міста взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», 27 – у Всеукраїнському конкурсі знавців інформатики «Бобер», 25 – у Всеукраїнському конкурсі знавців фізики «Левеня»; 70 – у природничому конкурсі «Колосок». У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 547 учнів, у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 58 учнів. Учні НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника» та НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» – учасники Всеукраїнського лінгвістичного конкурсу з англійської мови «Грінвіч».

Для матеріального стимулювання учнів, які вибороли призові місця на обласному та Всеукраїнському етапах олімпіад та конкурсах, конкурсах-виставках, спортивних змаганнях на міському святі для обдарованих та талановитих дітей «Зоряний Олімп» вручена грошова винагорода. За минулий навчальний рік було виплачено 18000 грн.

За 2016/2017 н.р. стипендією Президента України нагороджена Яременко Оксана Максимівна учениця 6 класунавчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника».

 

Позашкільна освіта

У 2016/2017 навчальному році в ЦТДЮМ «Романтик» навчалося 923 дитини віком від 5 до 18 років (773 на бюджетній основі, 150 за кошти батьків). Середня наповнюваність груп становила 15-25 вихованців. Всього протягом навчального року у закладі працював 31 гурток, у них – 45 груп (за рахунок бюджету 39 груп). Кількість груп та дітей за рівнями навчання:

$1-                    початкового рівня – 35 груп – 709 дітей;

$1-                    основного рівня – 7 груп - 149 дітей;

$1-                    вищого рівня – 3 групи - 65 дітей.

Навчально-виховний процес у ЦТДЮМ «Романтик» здійснювався за 7 напрямами:

$1-                    художньо-естетичний (14 гуртків, 26 груп, 561 вихованців);

$1-                    еколого-натуралістичний (1 гурток, 1 група, 25 вихованців);

$1-                    науково-технічний (4 гуртки, 4 групи, 77 вихованців);

$1-                    туристсько-краєзнавчий (3 гуртки, 3 групи, 57 вихованців);

$1-                    соціально-реабілітаційний (4 гуртки, 5 груп, 103 вихованця);

$1-                    гуманітарний (4 гуртки, 5 груп, 85 вихованців);

$1-                    військово-патріотичний (1 гурток, 1 група, 15 вихованців).

У 2016/2017 навчальному році вихованці на обласному етапі вибороли:

І місць – 9;

ІІ місць – 3;

ІІІ місць – 8 (2015/2016н.р.: І - 5; ІІ місць – 4; ІІІ місць – 7).

Результати участі вихованців ЦТДЮМ «Романтик»

в обласних конкурсах 2016/2017 н.р.

з/п

ПІБ вихованця

Назва гуртка

Конкурс

Місце

Керівник

1.

Бідний

Ілля

Ігорович

 

«Англійський театр»

Обласний етап Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя” (оповідання)

Обласний етап Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості “Вода – джерело життя” (фото)

Обласний етап Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя» (фото)

І

І

І

Єльнікова Наталія Михайлівна

2.

Долгіх

Естер Дмитрівна

«Орхідея»

Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів «Талановиті! Наполегливі! Успішні!»

І

Масловська

Інна Вікторівна

3.

Долгіх

Софія Дмитрівна

«Орхідея»

Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів «Талановиті! Наполегливі! Успішні!»

ІІ

Масловська

Інна Вікторівна

4.

Литовченко Тетяна Андріївна

 

«Юний фотоаматор»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Неосяжна моя Україна»

І

Антонова Людмила Іванівна

5.

Козленко Володимир Володимирович

«Юний фотоаматор»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Неосяжна моя Україна»

І, ІІІ

Антонова Людмила Іванівна

6.

Невесела Наталія Романівна

Екологічний гурток

«Моніторинг»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»

(заочний тур)

І

Костюченко Сергій Петрович

7.

Нестерова Аріна Дмитрівна

«Веселі акварелі»

Обласний профорієнтаційний конкурс малюнку „Твоє майбутнє - в твоїх руках"

І

Комарніцька Олена Володимирівна

8.

Колодко Євгенія Миколаївна

Літературний гурток

Обласний етап Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя» (вірш)

І

Хмельовський Олександр Сергійович

9.

Грянка Олександра Русланівна

«Тістопластика»

Обласна виставка-конкурс «Український сувенір»

ІІ

Петренко Олександра Вікторівна

10.

Бобер

Яна Юріївна

«Малюнковий дивосвіт»

Обласний конкурс «Мир в Україні очима дитини»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

«Об’єднаймося ж, брати мої!»

ІІІ

ІІІ

Гордійчук

Тетяна Василівна

 

 

Гордійчук

Тетяна Василівна

11.

Деньгуб

Софія Олександрівна

«Малюнковий дивосвіт»

Обласний конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей»

ІІ

Гордійчук

Тетяна Василівна

12.

Бабенко

Дана Олександрівна

«Малюнковий дивосвіт»

Обласний конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей»

Обласний конкурс плакатів  «Безпека  

дорожнього руху – це  життя!»

ІІІ

ІІІ

 

Гордійчук

Тетяна Василівна

13.

Дацько

Катерина Олександрівна

«Барвиста стрічка»

Обласна виставка-конкурс «Український сувенір»

Обласний етап  новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

ІІІ

ІІІ

Комарніцька Олена Володимирівна

14.

Яковенко Ростислав Юрійович

Авіамодельний гурток

Обласний етап Х Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя»

ІІІ

Сахан

Володимир Володимирович

Ансамбль танцю «Фаворит» є активним учасником та переможцем багатьох Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів.

Результати

участі вихованців ЦТДЮМ «Романтик» у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах за 2016-2017 навчальний рік

№ п\п

Назва заходу

місяць, рік проведення

Місце проведення

Нагороди

1

Міжнародний фестиваль-конкурс творчих колективів

червень 2016р.

Грузія

Гран-прі

2

Міжнародний фестиваль-конкурс народного танцю ім. Дарія Ластівки «LASTIVKADANCEFEST»

вересень

2016р.

м. Чернівці

Гран-прі – 2

         ІІ

3

IV Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркафест Моя Україна»

жовтень

2016р.

м. Київ

Гран-прі - 5

4

V Міжнародному

 фестивалі-конкурсі  мистецтв

 «Україна об’єднує світ»

лютий

2017р.

м. Київ

І, І

ІІ, ІІ

ІІІ

5

Всеукраїнському

 фестивалі «ARTSOULRivne – 2017»

Квітень

2017р.

м. Рівне

І, І, І

6

«Зіркафест»

Травень 2017р.

Польща

Переможець конкурсу

7.

«Талановиті діти України»

Танцювальний колектив «Віват»

Лютий

2017 року

м.Київ

ІІ, ІІ

Новостворений танцювальний колектив «Віват» (керівник гуртка Цімерман А.Л.) у лютому 2017 року брав участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України» у м. Києві, де завоював два ІІ місця.

ДЮСШ і спортивна робота

Основні напрями роботи та організаційні заходи спрямовані на виконання Закону України «Про позашкільну освіту», вимог Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту. Протягом навчального року фахівці брали участь у реалізації національних програм:

-  Загальнодержавна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки;

- Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

У дитячо-юнацькій спортивній школі м. Обухова в 2016-2017 навчальному році займалось 207 вихованців.

Боротьбавільна

Тренери: Гуральський А.А., заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, категорія вища; Андрєєв І.С., майстер спорту України.

Відділення працює на базі ДЮСШ та ПТЛ №2 м. Українка. У 5 групах налічується 38 учнів та 1 абонементна група - 15 учнів. Щороку з вільної боротьби проводиться відкрита першість. Підготовлено МСМК - 1 та 13 масових розрядів. Досягнення наших вихованців: Чемпіонат області - завойовано 13 золотих медалей, 15 срібних та 31 бронзова; Чемпіонат України - 2 золоті медалі, 1 срібна; міжнародні турніри - 2 золотих медалі та 1 бронзова; Всеукраїнські турніри - 4 золотих медалей, 2 срібні та 6 бронзових, Українська універсіада - 1 бронза; Чемпіонат Європи - 1 срібна та 1 бронзова медалі.

Веслування б/к

Тренери: Семикіна Т.Г. - ЗМСУ, призер Олімпійських ігор в Афінах, Семикін О.І. - заслужений тренер України, Лисяний Ю.А.- МСУ.

Відділення працює з 2009 року на приватній базі веслування на б/к Семикіної Т.Г. в м. Обухові. Всього налічується 6 груп, де займаються 32 учні. Збірна команда з веслування на б/к взяли участь у 8 змаганнях. За звітний рік підготовлено КМС – 3 вихованця та 8 масових розрядів. На всеукраїнському турнірі завойована 1 бронза; кубку України - 2 золоті медалі, 1 срібна та 1 бронза; чемпіонат України - 1 золото, 1 срібло та 1 бронза; всеукраїнський чемпіонат - 2 золота, 4 срібла та 3 бронзи. Семикін Іван та Кузьмін Даніїл завоювали на Кубку Світу 3 золоті медалі та 1 срібну. Юнаки входять до основного складу членів збірної команди України серед молоді.

Семикін І.О., майстер спорту України, на Чемпіонаті Європи виборов ІІІ місце серед дорослих.

Плавання

Тренери: Іванова Е.В. І категорія; Карась Л.О..

Відділення плавання працює на власній базі з 1985 року, налічується 5 спортивних груп, в яких займається 65 учнів.

За підтримки міської ради, традиційно проводиться відкрита першість Обухівської ДЮСШ на призи міського голови.

Збірна з плавання взяла участь в 5 обласних змаганнях, де завоювали 5 золотих медалей та 9 призових місць.

Футбол

Відділення працює з 1978 року. Тренери: Малюгін В.М., Бардаков Д.М., тренер, який працює на громадських засадах Мозговий В.О..

Налічується 4 групи - 66 учнів. Заняття проводиться на базах НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - ліцей» та Обухівського РЦКД.

Команди ДЮСШ постійно беруть участь у всіх районних і обласних змаганнях ДЮФЛКО, міні-футболу та футзалу.

Вихованці Мозгового В.О. 2004-2005 року народження в цьому році на Чемпіонаті ДЮФЛКО зайняли 4 місце, учні 2006-2007 р.н. - 5 місце. На обласному турнірі в м. Біла Церква учні 2004-2005 р.н. зайняли 2 місце, а в м. Ірпінь 2 місце посіли учні 2006-2007 р.н..

Вихованці Бардакова Д.М. також ставали переможцями обласних змагань:

Кубок «Зміна» м. Біла Церква (2009 р.н.) – 2 місце;

Кубок Г. Навразигим. Київ (2009 р.н.) – 3 місце;

Весняний кубок Обухівщини (2009 р.н.) – 2 місце;

Кубок Кагарлицької ДЮСШ (2009р.н.) – 2 місце;

Кубок Кагарлицької ДЮСШ (2007-2008 р.н.)– 1 місце;

Кубок Обухівська зима (2009 р.н.) – 1 місце;

Всеукраїнський турнір кубок «Рось» м. Біла Церква – 3 місце.

Другий рік Обухівська ДЮСШ займає ІІ місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти у номінації «Кращі дитячо-юнацькі спортивні школи».

ДЮСШ має свій власний басейн, спортивний зал. Влітку 2016 р. у приміщенні басейну розпочато капітальний ремонт. Зроблена перебудова роздягалень та заміна всіх комунікацій, планується заміна плит перекриття над басейном та ремонтні роботи в приміщенні басейну, заміна фільтрів та дезинфікуючої системи води. Кошти на ремонт були виділені Обухівською міською радою.

У 2016-2017 н.р. були проведені обласні змагання:

1. Першість Обухівської ДЮСШ з плавання на призи міського голови.

2. Відкрита першість Обухівської ДЮСШ з боротьби, присвячена дню «Святого Миколая».

3. Весняний кубок Обухівської ДЮСШ з футболу.

4. Кубок Обухівська зима з футболу.

У 2016-2017 навчальному році з учнями загальноосвітніх навчальних закладів було проведено шістнадцять спортивних змагань, один спортивний фотоконкурс, в яких взяли участь – 724 учні. Збірні команди міста виступили у восьми обласних заходах, одному – всеукраїнському.

Організована гурткова робота фізкультурно-спортивного напряму: у НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка» (волейбол – Коломієць О.П.), ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (загально-фізична підготовка - Шардаков В.В.), НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - ліцей» (баскетбол – Скалецький О.В.), НВК «СЗОШ-ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» (волейбол, баскетбол – Канупер Н.М.), НВК «Гімназія - ЗНЗ І- ступеня ім. В. Мельника» (теніс настільний – Школьна І.М.). Всього працює 6 гуртків, відвідує заняття 81 учень. Порівняно з минулим роком кількість учнів, які займаються в гуртках спортивного напрямку зменшилась на 1%, охоплення гуртковою роботою – 1,8%;

Обухівська міська психолого-медико-педагогічна консультація

Відповідно до наказів МОН України від 17.08.2004 року № 661 «Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій», управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2004 року № 295 «Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій» при управлінні освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради створено міську психолого-медико-педагогічну консультацію (наказ управління освіти від 15.12.2011 року №227).

Згідно з наказом управління освіти № 19 від 21.01.2014 затверджено нове Положення про Обухівську міську ПМПК та оновлено склад консультації. На постійно діючій основі працює 2 спеціалісти: завідувач ПМПК – Левченко В.М., за фахом «Дефектолог», стаж роботи на займаній посаді 3,5 роки та дефектолог (секретар ПМПК) – Фаріон А.В., за фахом «Дефектолог», стаж роботи на займаній посаді 2 роки. До складу ПМПК входять фахівці: дефектолог (логопед), практичний психолог, лікар-психіатр та лікар-невролог. З консультантами управлінням освіти складено угоди про співпрацю. Всі консультанти ПМПК працюють з погодинною оплатою.

В консультації ведеться ділова документація відповідно до Положення про психолого-медико-педагогічну консультацію: картки стану здоров’я та розвитку дитини, книга протоколів, журнал обліку обстежених дітей, журнал обліку консультацій, накази управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, списки дітей-інвалідів тощо. ПМПК контролює виконання і дотримання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендацій щодо програм навчання та корекційного забезпечення психологічною та логопедичною службами.

ПМПК постійно надає консультації педагогічним працівникам, директорам, заступникам директорів з НВР, практичним психологам, соціальним педагогам щодо організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-медико-педагогічною консультацією, згідно річного плану роботи, проводяться психолого-педагогічні засідання, на яких проводиться психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку, визначаються форми та програми навчання даної категорії дітей.

Протягом 2016-2017 навчального року проведено 16 засідань ПМПК та вивчено 195 дітей (з них 159 дітей дошкільного віку з вадами мовлення – в логопедичні групи).

Результати засідань ПМПК узагальнюються протягом навчального року.

Всього на обліку в міській ПМПК перебуває 126 дітей з особливими освітніми потребами:

55 – дошкільного віку;

71 – шкільного віку.

Охоплено навчанняму загальноосвітніх навчальних закладах; в тому числі

23 – на індивідуальному навчанні;

26 – охоплені інклюзивним навчанням;

14 – навчаються в спеціальних школах-інтернатах.

За станом здоров’я не навчаються 8 дітей.

Протягом навчального року 23 учні були охоплені індивідуальним навчанням. З них тимчасово за станом здоров’я навчалося 14 дітей, ще 9 учнів, які мають особливості психофізичного розвитку, навчалися за корекційними програмами.

Психолого-медико-педагогічна консультація сприяє впровадженню інклюзивного навчання в закладах міста. У місті функціонує 5 загальноосвітніх закладів, в яких у 18 інклюзивних класах навчалося 26 учнів, з якими працювали 14 асистентів учителів (9 ставок).

У 4 дошкільних навчальних закладах «Зірочка», «Рушничок», «Пролісок» та «Веселка» відкриті 4 групи (на базі існуючих) з інклюзивним навчанням, в яких перебувало 9 дітей з особливими освітніми потребами та працювало 4 асистенти вихователів.

Згідно з рекомендаціями витягів з діагностичних засідань, вчителі-логопеди та практичні психологи міста проводять корекційно-розвиткові заняття з такими учнями, залучають до роботи у гуртках і секціях.

У психолого-медико-педагогічній консультації щодня протягом року проводились корекційно-розвиткові заняття з дефектологом. Заняття відвідували 19 дітей:

5 дітей – із затримкою психічного розвитку;

6 дітей – із розладами аутистичного спектру;

8 дітей – зі складними вадами розвитку.

З дітьми були проведені 360 корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення, формування психічних процесів, ознайомлення з навколишнім світом.

Протягом року у дітей спостерігалась значна динаміка в розвитку, але діти потребують продовження корекційної роботи.

З дітьми були проведено 360 корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення, формування психічних процесів, ознайомлення з навколишнім світом.

Протягом року у дітей спостерігалась значна динаміка в розвитку, але діти потребують продовження корекційної роботи.

Батькам було надано 82 консультації та визначені рекомендації щодо мовленнєвого, розумового розвитку, корекції поведінки дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

На території міста Обухова немає спеціальних дошкільних установ та шкіл-інтернатів. Але, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 року № 240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», у 7 дошкільних закладах міста працюють логопедичні групи для дітей з порушеннями мовлення, в яких перебувало 155 дітей із вадами мовлення. Кількість дітей з порушенням мовлення щороку зростає. Не охопленими корекційною логопедичною допомогою залишилось 319 дітей. Батькам надавались консультації. Та для охоплення корекцією потрібно розширювати мережу логопедичних груп.

При управлінні освіти відкрито логопедичний пункт. Вчителем-логопедом, Фаріон А.В., на початку навчального року проводилось обстеження дітей початкової ланки всіх загальноосвітніх закладів міста і було виявлено 110 учнів з порушеннями мовлення, які потребують логопедичної допомоги. На логопедичний пункт було протягом року зараховано 52 учні, а саме: 4 дітей із загальним недорозвиненням мовлення, 25 дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення та 20 дітей з фонетичними порушеннями, 2 – із порушенням писемного мовлення, обумовлене ФФНМ, 1 – із порушенням писемного мовлення, обумовлене ЗНМ.

З дітьми проводилися індивідуальні та підгрупові заняття на постановку та автоматизацію звуків і на корекцію писемного мовлення.

Місто забезпечене спеціальними навчальними програмами у електронному варіанті для дітей із різними видами порушень. На початок навчального року школи отримали підручники для навчання дітей за спеціальними програмами, але їх було мало і не всі предмети охоплені.

Консультанти ПМПК беруть участь у різних заходах.

Колегія: 06.04.2017 року «Про стан виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» та організацію інклюзивного навчання.

Нарада асистентів учителів, практичних психологів та вчителів інклюзивних класів (26.08.2017): «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного класу»

Міжнародний семінар у м. Запоріжжі 05.04.2017 року «Інклюзія у громади»

Обласний науково-практичний семінар «Батьки – партнери-однодумці та активні учасники корекційного процесу» (23.11.2016).

Тренінги:

«Командна робота у родині» для батьків дітей з особливими освітніми потребами (26.10.2016);

тренінг для батьків «Основи сенсорної інтеграції» (15.12.2016);

тренінг «Особливості взаємодії педагогічних працівників з дітьми, що мають особливі освітні потреби» (28.03.2017).

Лекції на батьківських зборах у ДНЗ «Світлячок» (25.09.2017, 21.04.2017).

Виступ по місцевому телебаченню 27.11.2016 року на тему «Робота з батьками дітей, що мають порушення мовлення».

В разі необхідності надається консультативно-методична допомога батькам, керівникам навчальних закладів, вчителям у формі індивідуальних та колективних бесід, семінарів, нарад тощо.

Консультантами ПМПК ведеться збір оперативної інформації про наявність дітей з вадами психофізичного розвитку. Створено банк даних дітей-інвалідів та дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.

Психологічна служба

У психологічній службі системи освіти працювало 18 осіб, з практичних психологів - 16, соціальних педагогів - 2. Відсоток забезпечення закладів освіти практичними психологами – 97,7%, соціальними педагогами – 47%.

У зв’язку із складною соціально-політичною ситуацією у країні велику увагу працівників психологічної служби було спрямовано на роботу з сім’ями що опинились у складних життєвих обставинах.

Цього року у зв’язку з роботою «груп смерті» у мережі Інтернет під ризиком опинились діти підліткового віку. Психологічна служба міста вела активну просвітницьку роботу серед педагогів, батьків та учнів щодо профілактики суїцидальних тенденцій, збереження психологічного здоров’я та формування активної життєвої позиції.

10 вересня 2016 року у навчальних закладах міста Обухова проведено заходи до Всесвітнього дня запобігання суїциду. За задумом представників Міжнародної асоціації запобігання самогубствам, це має привернути увагу влади та громадськості до даної проблеми.

З 29 травня по 12 червня 2017 року вперше працювали пришкільні табори за напрямом самопізнання та розвитку особистості школярів. Роль вихователів цього табору на себе взяли практичні психологи та соціальні педагоги загальноосвітніх навчальних закладів, практичний психолог студії психології та креативу «Хамелеон». Пришкільний табір охопив дітей різних вікових категорій, так у НВК «СЗОШ І-ІІІ ступеня №1 – ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка» це були учні початкової школи, у НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 – ліцей» – учні 5 класів, у ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та НВК «СЗОШ І-ІІІ ступеня №5 – ЗОШ І-ІІІ ступеня №5» – учні 7 та 8 класів. Загальна кількість дітей, що відвідали пришкільні табори самопізнання та розвитку особистості склала 62 особи.

Практичними психологами було розроблено та апробовано програми занять спеціально для кожної вікової групи дітей. Програми були спрямовані на глибше розуміння себе та інших, екскурсії, заняття на природі тощо.

Пришкільні табори самопізнання та розвитку було створено з метою пропаганди та збереження психічного здоров’я учнівської молоді та реалізації національної стратегії у сфері прав людини. Для цього практичні психологи ЗНЗ ставили перед собою такі завдання:

- розвинути внутрішні критерії самооцінки;

- сформувати інтерес до себе та інших;

- тренувати навички самоконтролю та постановки цілей;

- провести профілактичну роботу з профілактики суїцидальних тенденцій серед школярів.

З метою визначення ефективності роботи пришкільних таборів самопізнання та розвитку проведено вхідну та вихідну діагностику, наприкінці кожного дня та роботи табору в цілому від учасників отримувався зворотній зв'язок. Діагностика проводилась за методикою «Коло волі», яка дає можливість отримати інформацію про вольову сферу конкретної людини. Аналіз результатів діагностики та відгуків дітей свідчить про те, що завдяки перебуванню у таборі самопізнання та розвитку відбулось:

$1-                     зростання показників розвитку вольової сфери учасників;

$1-                     підвищення впевненості у собі;

$1-                     покращення якості спілкування;

$1-                     заведення нових знайомств;

$1-                     знаходження власних ресурсів та перспектив на майбутнє.

У своїй роботі практичні психологи зіткнулись з такими труднощами:

$1-                     завелике навантаження на одного спеціаліста психологічної служби;

$1-                     нерозуміння колегами та керівництвом необхідності табору такого напряму.

За результатами роботи пришкільного табору самопізнання та розвитку працівниками психологічних служб ЗНЗ подано такі пропозиції:

$1-                     створення зведених груп дітей з різних шкіл. Це дозволить раціонально задіяти спеціалістів психологічної служби, уникнути їх перевантаження та сприяти підвищенню ефективності роботи;

$1-                     проведення роз’яснювальної роботи серед педагогів та учнів щодо напряму роботи пришкільного табору самопізнання та розвитку;

$1-                     відбір дітей до табору проводити у тісній співпраці між практичними психологами, соціальними педагогами та класними керівниками (в першу чергу надавати перевагу учням вмотивованим до самопізнання);

$1-                     залучення спеціалістів інших напрямів для «розбавлення» насиченості роботи психологів.

Робота за напрямом збереження психологічного здоров’я учнівської молоді також втілилась у конкурсі мотиваційних плакатів та фоторобіт «Я люблю життя», що відбувся у ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

З метою розвитку професійної компетентності та підвищення статусу практичних психологів навчальних закладів, з 24.04.17 по 28.04.17 проведено Тиждень психології у навчальних закладах міста.

Укладено угоду про співпрацю між управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради та студією психології та креативу «Хамелеон», що відкрилась у м. Обухів у жовтні 2016 року. На базі Студії проводились засідання методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів. Керівник Студії, Коширенкова С.С., протягом року проводила психологічні тренінги для учасників гуртка «Імпульс» (учнівське самоврядування), на волонтерських засадах спільно з психологом НВК «СЗОШ І-ІІІ ступеня №5 – ЗОШ І-ІІІ ступеня №5» працювала у пришкільному таборі за напрямом самопізнання та розвитку особистості.

За минулий 2016-2017 навчальний рік практичними психологами психологічної служби міста Обухова було проведено 7 методичних об’єднань у формі семінарів, семінарів-практикумів, занять з елементами тренінгу, круглих столів, майстер-класів на різні тематики та 2 ІМН, 6 засідань інтервізійної групи, протягом навчального року працювала «Школа молодого спеціаліста (практичного психолога, соціального педагога)», де молоді спеціалісти психологічної служби могли знайти відповіді на запитання, що їх цікавили, відвідано 2 практичних заняття спеціаліста з нейрокорекції.

Тематики методичних об’єднань, ІМН та семінарів-практикумів:

$1-                     «Про діяльність психологічної служби у 2016-2017 н.р.»;

$1-                     «Методи активізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку»;

$1-                     «Метод сенсорної інтеграції в роботі з дітьми з ООП»;

$1-                     «Клієнт-орієнтована казкотерапія»;

$1-                     «Казкотерапія. Інтерактивний психологічний театр»;

$1-                     «Пропаганда психологічного здоров’я»;

$1-                     «Синхронізація методик діагностики дошкільної зрілості»;

$1-                     «Я – професіонал»;

$1-                     «Підсумки роботи психологічної служби навчальних закладів системи освіти міста Обухова за 2016-2017 н.р.».

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність

Подальше входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії й освітній практиці. Проголошений принцип варіативності освіти дає змогу педагогічним колективам вибирати і конструювати навчальний процес на основі нових ідей і технологій.

            Основними завданнями дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти міста є:

$1-                      пошук, розробка й упровадження в практику освітніх установ сучасних інформаційних технологій в управлінні й організації навчально-виховного процесу;

$1-                      експериментальна перевірка освітніх програм і навчальних планів різного типу і профілю, шкільного компоненту змісту освіти;

$1-                      розробка моделей гнучкої адаптивної організації освіти з рівневою профільною, індивідуальною диференціацією варіативної освіти в умовах масової загальноосвітньої школи, а також у закладах компенсуючого навчання;

$1-                      пошук нових форм і змісту неперервного професійного удосконалення і самоосвіти педагогів;

$1-                      проектування і відпрацювання нових моделей управління освітніми установами.

         Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності забезпечує позитивні якісні зміни в роботі навчальних закладів, професійному розвитку методичних, управлінських і педагогічних кадрів міста.

Кількісні показники впровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах міста Обухова

протягом 2016/2017 навчального року

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня:

«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності

в навчально-виховний процес навчальних закладів»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми осіб

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

1

27

2.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. №2

м. Обухова

1

138

 

«Формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров'я у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми осіб

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області»

21

721

 «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому навчальному закладі»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми осіб

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської ради Київської області

12

85

«Філологічний олімп»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

2

-

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня:

«Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер»

на базі шкільних нетбуків»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017 н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

2

54

«Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

27

268

 

«Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Зірочка»

11

70

Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки у дошкільному навчальному закладі

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Рушничок»

28

285

«Науково-методичне забезпечення формування базових якостей старшого дошкільника в дошкільному навчальному закладі»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Світлячок»

14

64

Інноваційна діяльність:

«Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню Інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання для майбутнього»)

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

2

-

2.

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №3 - ліцей" Обухівської міської ради Київської області»

5

--

3.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

1

-

4.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської ради Київської області

5

-

5.

НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

4

-

6.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Зірочка»

6

-

7.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Катруся»

3

-

8.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Світлячок»»

3

-

9.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Веселка»

4

-

10.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Рушничок»

4

-

11.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Дударик»

7

-

12.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Пролісок»

5

 

13.

ЦТДЮМ «Романтик» м. Обухова

1

-

 

Проект «Інтернет для вчителів»

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

30

56

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

10

150

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

10

122

2.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Пролісок»

1

29

3.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок комбінованого типу) «Дударик»

2

70

Педагогічна технологія «Росток»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»

8

267

Апробація тестових завдань

з/п

Назва

закладу освіти

2016/2017н.р.

задіяні в реалізації програми

к-тькласів/груп

к-ть  пед. прац-в

к-ть учнів

1.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

1

1

10

2.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» Обухівської міської ради Київської області

1

1

10

Проект "Школа проти СНІДу"

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

1

10

«Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні»

з/п

Назва закладу освіти

2016/2017н.р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

1.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»

32

6

2.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. №2 м. Обухова

15

5

3.

НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області»

30

8

4.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова

15

3

5.

НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» Обухівської міської ради Київської області

39

5

Основними завданнями на 2017-2018 навчальний рік визначено:

- оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;

- науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм;

- створення необхідних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;

- підвищення рівня результативності виховного процесу, соціальної активності кожного учня, класних і загальношкільних колективів;

- удосконалення системи моніторингу якості освітніх послуг;

- забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров’я, учасників навчально-виховного процесу;

- комплексно-цільовий підхід в управлінні освітнім процесом;    

- продовження роботи щодо запровадження інклюзивної освіти, забезпечення повної доступності ДНЗ, ЗНЗ, для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- упровадження в навчальний процес та в управління освітніми процесами інформаційно-комунікаційних технологій;

- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

- вдосконалення та запровадження сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу для забезпечення системного підвищення якості навчання на інноваційній основі.

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Давно доведена істина про те, що не можна досягнути результату без належного кадрового ресурсу. Навчальні заклади міста в 2016/2017 навчальному році були забезпечені педагогічними кадрами. Ведеться цілеспрямована робота із зменшення числа педагогічних працівників, які працюють не за фахом. Сформовані дієві, творчі, з високим кваліфікаційним рівнем та відповідною освітньою підготовкою педагогічні колективи. Протягом навчального року в освітніх закладах міста навчально-виховний процес забезпечувало 522 педагогічних працівників.

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників

станом на 07.06.2017р.

Загальна кількість педагогічних працівників

522

 

Із них: - у загальноосвітніх НЗ

328

62,4%

- у дошкільних НЗ

167

32%

- у позашкільних НЗ

27

5,4%

     

Кількість педагогічних працівників, які мають педагогічні звання

271

52%

Із них:

- «Учитель-методист»

114

42%

- «Вихователь-методист»,

21

7,7%

- «Керівник-гуртка-методист»

3

1,1%

- «Практичний психолог-методист»

2

0,74%

- «Старший вчитель»

128

47,2%

- «Старший вихователь»

3

1,1%

Вища категорія

264

97,4

І категорія

45

16,6%

ІІ категорія

61

22,5%

Категорія спеціаліст

133

49%

Актуальність змін у системі освіти обумовлюється потребою підготовки нового покоління педагогічних працівників, які мають не лише високу професійну компетентність, але й ідентифікуються з професійно-ціннісними орієнтаціями, що спрямовані на творчу реалізацію та постійне самовдосконалення у професії.

У 2016/2017 н.р. міський методичний кабінет управління освіти розпочав роботу по реалізації науково-методичної теми: «Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної культури педагогічних кадрів в умовах розбудови нової української школи». Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і самоосвіти. Методкабінетом реалізується комплекс заходів та пошук нових форм щодо підвищення теоретичного та методичного рівня педагогічних працівників. Методисти ММК управління освіти впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні проведення заходів. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування. У місті працює 20 міських методичних об’єднань учителів з базових дисциплін, педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, організовано дні методичної допомоги, міська школа молодого практичного психолога, інтервізійна група.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучали вчителів, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їхньої активної участі проходять майстер-класи, предметні тижні, круглі столи, методичні засідання, науково-методичні семінари, засідання творчих груп тощо. Відповідно до вимог працюють міські методичні структури вчителів української мови та літератури (керівник Мостипанюк Валентина Дмитрівна), російської мови та літератури (керівник Жевага Олена Миколаївна), вчителів зарубіжної літератури (керівник Голубенко Ірина Рудольфівна), вчителів фізики (керівник Шевченко Анатолій Петрович), інформатики (керівник Косюга Тетяна Миколаївна), вчителів географії та економіки (керівник Безкровна Тетяна Миколаївна), вчителів біології та основ здоров’я (керівник Хижняк Людмила Станіславівна), вчителів початкових класів (керівник Яхновська Тетяна Василівна), вчителів історії та права (керівник Гак Любов Іванівна), вчителів іноземних мов (керівник Зінченко Марія Андріївна), вчителів математики (керівник Грама Лариса Аркадіївна), вчителів-логопедів (керівник Корзун Ольга Вікторівна), заступників з виховної роботи (керівник Онопрієнко Алла Володимирівна).

Досягнення у професійній діяльності педагогічних працівників висвітлювалися через публікації у фахових виданнях, інтернет-ресурсах:  
$1-    вчитель інформатики НВК «СЗОШ І-Ш ступенів №5 – ЗОШ І-Ш ступенів №5» Брусенцова Катерина Юріївна, опублікувала на електронному освітньому ресурсі «Osvita.ua» форумі педагогічних ідей «УРОК» розробку виховної години «Безпечне селфі»; 

$1-                     вчитель інформатики НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені В. Мельника» та методист ММК Карнаух Олена Володимирівна підготувала до друку методичну статтю «Створення інформаційного освітнього середовища в системі освіти міста Обухова. Проблеми і перспективи». Матеріали з досвіду роботи. Журнал «Інформатика в школі» №4(100) квітень 2017 року/Харків: "Основа", 2017;

$1-                     стаття методиста ММК Карнаух Олени Володимирівни «Інформаційне освітнє середовище в системі освіти міста. Проблеми та перспективи», опублікована у журналі «Методист» №2 (62) лютий 2017 року/-Київ: "Шкільний світ", 2017. -8-14 с.;

$1-                     керівник ММО математиків Грама Лариса Аркадіївна (вчительматематики НВК «СЗОШ І-Ш ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) разом з творчою групою (голова Єрмаченко Галина Володимирівна, вчитель математики НВК «СЗОШ І-Ш ступенів №5 – ЗОШ І-Ш ступенів №5») розробили методичну розробку «Матеріали для контролю знань з геометрії у 10 класі», які були опубліковані у номерах журналу «Математика» №12(24), грудень 2016, №1 січень 2017 року;

$1-                     вчитель-методист з трудового навчання НВК «СЗОШ І-Ш ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Бабакіна Ірина Вікторівна, опублікувала в науково-методичному журналі «Трудове навчання в школі» № 22, листопад 2016, видавнича група «Основа», конструктор уроку «Виготовлення випрів інтер’єрного призначення»;

$1-                     вчитель-методист фізики та астрономії НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 - ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Шевченко Анатолій Петрович, опублікував статтю «Використання ІКТ в процесі навчання фізики та астрономії» у науково-методичному журналі «Фізика в школах України. Позакласна робота» №9 вересень 2016 року.

У 2016/2017 на базі навчальних закладів міста проведено три заняття обласного майстер-класу для вчителів географії з теми: «Формування предметних компетентностей учнів у процесі навчання географії».Керівники майстер-класу, вчителі-методисти, вчителі-практики, ті, чиїучні показали кращі результати ЗНО та олімпіад: Лісова Тамара Вікторівна, учитель географії НВК «ЗОШ  I-ІІІ ступенів №3 – ліцей», Захарченко Алла Георгіївнаучитель географії НВК «СЗОШ I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5», Безкровна Тетяна Миколаївна, учитель географії НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка». Під час проведення майстер-класу розглядалися такі питання:

$1-                     значимість теми компетентнісного підходу в курсі географічної освіти;

$1-                     дидактичні основи реалізації компетентнісного навчання компетентнісний підхід, інноваційні  технології – це процес творчої інтеграції знань, ідей, переоцінки та перебудови понять, інформації в курсі природничих наук, коли створюються та реалізуються моделі навчання. Дослідницькі, інтелектуальні та інформаційні технології об’єднані в єдиній освітній системі.

У практичній частині заходів були проведені екскурсії на ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», на якій учасники ознайомилися з виробничими процесами виготовлення паперу, картону, гофрокартону. У ході екскурсії проведено квест, мета та завдання якого полягали у закріпленні знань з економічної географії (поняття «сировинна база», «інфраструктура», «фактори розміщення підприємств целюлозно-паперової промисловості»), екскурсію на сучасне підприємство хімічної промисловості ТОВ «Алеана», де відбулося ознайомлення з виробничими процесами та технологією виготовлення виробів з пластику. На останньому занятті майстер-класу «Орієнтування на місцевості», учасники побували на уроці географії в 6 класі, де було представлено фрагмент уроку з теми: «Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків». Практична частина передбачала моделювання уроку та створення тестів для перевірки предметних компетентностей учнів із даної теми. Також, з метою закріплення отриманих знань, учасники майстер-класу особисто взяли участь у прокладанні маршрутів та змаганнях з командного орієнтування на території парку «Київська Русь» (с. Копачів).

За результатами роботи майстер-класу підготовлений посібник, який включає теоретичні матеріали з даної проблеми, розробки занять.

Молодший шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей.

09 лютого 2017 року на базі навчально-виховного комплексу «Гімназія загальноосвітня школа І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»  Обухівської міської ради відбувся регіональний круглий стіл«Початкова освіта в контексті формування нової української школи». У роботі круглого столу взяли участь Пащенко Дмитро Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; Чабайовська Марія Іванівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Метоюзаходу було обговорення концептуальних засад нової української школи. Прикладний характер з даного питання мали повідомлення вчителів початкових класів навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»Мельник Л.В.та  Омельченко Н.М.з проблем реалізації міжпредметноїінтеграції в роботі з молодшими школярами та використання інформаційних технологій в початковій школі. Також вчителі Омельченко Н.М. та Тищук Т.О.запропонували учасникам круглого столу фрагменти навчальних занять з курсу «Я люблю Україну» у 2 та 3 класах.

Освітяни міста були учасниками 98% регіональних заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти серед них:

$1-                     Міжнародний конгрес «Освіта Київщини в європейському вимірі»;

$1-                     науково-методичний семінар «Нова Українська школа: на шляху до здійснення»;

$1-                     12 квітня 2017 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбувся ІВсеукраїнський батьківський форум «Нова українська школа: педагогіка партнерства» за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та науково-педагогічного проекту «Інтелект України». На Форумі обговорювалися пріоритетні питання співробітництва родини й школи у створенні та забезпеченні сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання учнів у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»;

$1-                     вчителі НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня міста Обухова імені В. Мельника» Синільник В.В., Мельник Л.В., Мамчич С.М, Голишкіна Л.І., Рахнянська Т.В. взяли участь в обласному фестивалі «Інноваційна діяльність закладів освіти Київщини за інтегративно-діяльнісною технологією «Росток», який відбувся 12 травня 2017 року. Майстер-клас з проблеми: «Використання ІКТ на уроках початкових класів за педагогічною технологією «Росток» показала Віра Вікторівна Синільник;

$1-                     філологи загальноосвітніх навчальних закладів міста (НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені А.С. Малишка» – Рогозіна С.В., Крук В.І., Стременко О.А., Щербань О.М., Шевченко Н.В., Палієнко С.І., ЗОШ № 2 – Поліщук В.В., НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» - Войтенко Ю.М., Гордієнко О.В., Гончарова Т.В., Тарновська Н.С.; ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – Нечипоренко О.М., Фесан Л.П.) беруть активну участь у роботі всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп». Метою проекту є формування у вчителів-практиків прагнення до професійного саморозвитку, набуття майстерності, упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, бажання творчо працювати в закладі освіти в період реформування. Учителі розробляють плани-конспекти уроків за нововведеними творами в українській літературі, розробляють цікаві позакласні заходи, обмінюються досвідом з колегами Київської області та України; беруть участь у професійних конкурсах, а їх учні – в учнівських. Так, Гордієнко Оксана Василівна (учитель української мови та літератури НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - ЗОШ І-ІІІ ступенів №5») посіла ІІІ місце (серед 29 учасників з різних регіонів України) у професійному конкурсі «На хвилі сучасності» (номінація «Методичні розробки уроку з використанням інноваційних педагогічних технологій»), що проводився у рамках всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп». Слід зазначити, що учасники проекту періодично друкуються у журналі проекту: Гордієнко О.В., Поліщук В.В., Войтенко Ю.М., Рогозіна С.В., Крук В.І., Стременко О.А., Нечипоренко О.М., Шевченко Н.В., Щербань О.М. (розробки уроків за нововведеними творами, підсумкові уроки за рік, конспекти позакласних заходів, статті). Також наші педагоги працювали у складі творчої групи по розробці посібника для вчителів «Українська література, 9 клас. Матеріали для вчителя».

Завідуюча дошкільним навчальним закладом «Світлячок» Єременко Р.І. та вихователь-методист Петриченко Н.М. були учасниками та презентували досвід роботи на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та молоді», яка відбулася 27.10.2016 року в місті Києві. За підсумками роботи Всеукраїнської конференції нагороджені грамотами Інституту проблем виховання НАПН України, за організацію плідної співпраці, експериментальної діяльності та впровадження наукових ідей національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітянську практику.

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

З метою розвитку інформаційно-навчального середовища та інформаційної компетенції освітян щороку проводиться міський конкурс веб-сайтів навчальних закладів міста. У 2016/2017 н.р. у І етапі конкурсу взяли участь 15 навчальних закладів. В обласному етапі конкурсу-захисту веб-сайтів взяли участь: НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені. А.С. Малишка», ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 міста Обухова, НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5», ЦТЮМ «Романтик», ДНЗ «Світлячок».

11 квітня 2017 року в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації №340 від 28 жовтня 2016 року, відбувся заключний етап обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів.Фіналістом конкурсу від міста Обухова став сайт НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка» (адміністратор сайту вчитель фізики та інформатики Шевченко Анатолій Петрович), який став переможцем у номінації «Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів».

У 2016/2017 навчальному році 10 матеріалів з досвіду роботи вчителів пройшли науково-методичну раду КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (в 2014/2015р.- 11, 2015/2016 - 10). 2 розробки (в 2015/2016р.- 4) занесені до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології», 6 видань рекомендовано представити на обласній виставці «Освіта Київщини».

 

Матеріали

досвіду роботи педагогічних працівників міста,

які розглядалися на засіданні науково-методичної ради

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 2016/2017 н.р.

№п/п

П.І.П.

Назва матеріалів

Ухвалено

1.

Шевченко

Анатолій Петрович,

учитель інформатики, фізики, математики НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка»

 

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях природничо-математичного циклу навчання:

методична розробка

 

Схвалити методичну розробку.  

Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вчитель-методист».

Протокол №2

 22 лютого 2017 року

 

2.

Сальницька

Оксана Трохимівна, учитель початкових класів НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка»

Формування комунікативної компетентності молодшого школяра:

рукопис методичного посібника

Схвалити матеріали рукопису.  

Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини».

Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вчитель-методист».

Протокол №2

 22 лютого 2017 року

3.

Невгад

Сергій Петрович,

учитель трудового навчання

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей»

Основи художньої обробки деревини на токарному верстаті:

адаптована програма факультативного курсу для учнів 7 класу

Схвалити адаптовану програму до використання у навчально-виховного процесу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей»

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вчитель-методист».

Протокол №3

30 березня 2017 року

4.

Паршина

Людмила В´ячеславівна,

учитель англійської мови

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

Зінченко

Марія Андріївна,

учитель англійської мови

НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

«Фразові дієслова» (англійська мова) практикум:

рукопис  навчального видання

Схвалити матеріали рукопису .

Рекомендувати до друку окремим виданням.

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вчитель-методист».

Протокол №7

28 грудня 2016 року

5.

Березовська

Наталія Ергашівна,

учитель німецької мовиНВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

Збірник вправ з німецької мови як другої іноземної для учнів 5-6 класів:

рукопис навчального посібника

Схвалити матеріали рукопису .

Рекомендувати до друку окремим виданням.

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вчитель-методист».

Протокол №7

28 грудня 2016 року

6.

Романець

Людмила Семенівна,

вихователь ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу  «Катруся»

Екологічне виховання дітей дошкільного віку:

методична розробка

Схвалити методичну розробку.

Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист».

Протокол №2

22 лютого 2017 року

7.

Поліщук

Світлана Василівна, вихователь ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу  «Зірочка»

Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку:

методична розробка

Схвалити методичну розробку.

Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист».

Протокол №2

22 лютого 2017 року

8.

Дворна

Олена Олександрівна,

вихователь ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу  «Світлячок»

Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку:

методична розробка

Схвалити методичну розробку.

Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист».

Протокол №2

22 лютого 2017 року

9.

Карнаух

Олена Володимирівна,

методист міського методичного кабінету

Формування інформаційного освітнього  середовища міста:

методична розробка

Схвалити методичну розробку.

Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини».

Протокол №1

02 лютого 2017 року

10.

Глушко

Людмила Володимирівна,

керівник гуртка  ЦТДЮМ «Романтик» міста Обухова

Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму

«Школа лідера»

Схвалити навчальну програму з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму

«Школа лідера»

Рекомендувати програму до використання  у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів Київської області.

Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти педагогічне звання  «керівник  гуртка-методист».

Протокол №3

 30 березня 2017 року

Піднесенню ролі вчителя у суспільстві, підвищення престижності цієї професії, творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя, поширення перспективного педагогічного досвіду сприяв Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2017». Міський тур конкурсу «Учитель року-2017» проводився в номінаціях:«Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».

У міському турі взяли участь:

Мельник Людмила Володимирівна, учитель початкових класів навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»;

Рудик Лариса Михайлівна, учитель початкових класів навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Обухівської міської ради Київської області»;

Сальницька Оксана Трохимівна, учитель початкових класів навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області»;

Заритова Ірина Леонтіївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області.

Варто відзначити, що учасники Конкурсу в цілому виявили достатній фаховий рівень: знання сучасної методики викладання предметів; використання сучасних технологій навчання, а також завдань, що реалізують змістові лінії Державного стандарту з відповідних галузей та активізують розвиток життєвих компетентностей і предметних компетенцій учнів; доцільне застосування інтерактивних методів навчання, комп’ютерних технологій та дидактичного матеріалу на електронних носіях. На розгляд журі обласного етапу був поданий досвід роботи Мельник Людмили Володимирівни.

         У листопаді 2016 року методист ЦТДЮМ «Романтик» Бєломєстна Юлія Олексіївна стала переможцем І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. На конкурс був представлений сценарій виховного заходу «Природа навколо нас». Керівник гуртка «Чарівна нитка» Гетьман Вікторія Павлівна посіла ІІІ місце уномінації «Керівник предметно-технічного гуртка» за підсумками ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», який проводився КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» у січні-лютому 2016-2017 навчального року.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти міста проходить відповідно до законів України «Про освіту» (ст.54), «Про загальну середню освіту» (ст.27) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами (наказ МОНмолодьспорту від 20.12.2011 року №1473, наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135).

Результати атестації педагогічних працівників

2016/2017 навчальний рік

 

Вчителі

Директори

Заступники

Дошкільні заклади

Позашкільні

Методисти

Всього педпрацівників, які підлягають атестації

38

1

3

27

5

4

Атестовано

38

1

3

27

5

4

Перенесено на 1 рік за станом здоров»я

           

Присвоєно категорію:

«спеціаліст»

     

1

   

«спеціаліст ІІ категорії»

6

   

15

   

«спеціаліст І категорії»

4

       

3

«спеціаліст вищої категорії»

3

   

3

 

1

Відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії:

           

«спеціаліст»

5

   

5

   

«спеціаліст ІІ категорії»

     

1

   

«спеціаліст І категорії»

           

«спеціаліст вищої категорії»

20

   

2

   

Присвоєно звання:

           

«старший учитель»

8

         

«вчитель –методист»

8

         

«вихователь-методист»

     

3

   

«керівник –гуртка-методист»

       

1

 

Відповідає займаній посаді

38

1

3

27

5

4

Рекомендовані для призначення на посаду керівника

           

Передані документи на обласну атестаційну комісію

           

Методистів ММК

         

1

За заліковими книжками з обліком методичної роботи педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, проатестовано на підтвердження звання:

 «вчитель-методист» - 3;

«вихователь-методист» - 1:

«практичний психолог-методист» - 1.

До керівництва обласними методичними формуваннями залучено 3 особи (0,7%) та різними формами науково-методичної роботи – 83 педагогічних працівників (39% від загальної кількості педагогічних працівників із званнями). Вартує на увагу те, що вже в більшості ЗНЗ створена система атестаційної роботи, розроблені відповідні заходи, які спрямовані на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників, за якою визначаються відповідність педагога займаній посаді, рівень його кваліфікації. Результати вивчення звітних матеріалів, аналіз на місцях роботи дали змогу зробити висновок, що переважна частина педагогів, які атестувалися, досягли високих результатів у навчанні і вихованні школярів, знайшли ефективні форми, методи, новітні технології проведення уроків, виховних заходів, збагатили власним надбанням передовий педагогічний досвід освітян міста. Також слід відзначити, що в усіх ЗНЗ були проведені творчі звіти вчителів, що атестувались, з використанням мультимедійних засобів, а окремі вчителі виступили з презентацією власного педагогічного досвіду роботи.

В усіх навчальних закладах створено умови для своєчасного проходження курсової перепідготовки. Поряд з цим, в окремих ЗНЗ недостатньо опрацювали Типове положення про атестацію педагогічних працівників, вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогів при присвоєнні кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Хотілося б, щоб в наступному навчальному році атестаційні комісії навчальних закладів більш відповідально, принципово відносились до питання проходження атестації педагогічних працівників, а атестація стала стимулом їх професійного росту.

В управлінні освіти сформовано кадровий резерв на посади директорів, їх заступників з навчально-виховної та виховної роботи. 

Невід’ємною складовою удосконалення педагогічної майстерності є система курсової перепідготовки. У 2016/2017 н.р. виконано план курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників міста на 115,1% (2015/2016н.р.- 101,3%). Методистами ММК та керівниками навчальних закладів забезпечується підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». У 2016/2017 н.р. було заплановано на курси підвищення кваліфікації 112 чоловік (54 особи – у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 58 осіб – виїзні у місті для вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ).  

Практично кожен вчитель на час проходження чергової атестації охоплений курсовою підготовкою за різними форматами відповідно до Типового положення про курсову підготовку. З метою вдосконалення докурсової підготовки педагогічних кадрів на базі навчальних закладів продовжено роботу дистанційного центру докурсової підготовки.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2009 №271 «Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього», наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24.10.2016 №329 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності у навчальних закладах Київської області на 2016/2017 н.р.», наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06.09.2016 №192 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» у 2016/2017 н.р. в місті було продовжено роботу з навчання вчителів. Усього за рік було навчено 48 педагогічних працівників (з них 32 працівники ДНЗ).

Дана програма втілюється в освітню діяльність міста уже 5 років. За цей час, на базі дистанційного центру управління освіти, пройшли навчання 259 працівників – 56%, 8 методистів ММК – 100%. Найкращі результати роботи з навчання вчителів та вихователів за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» у 2017 році: ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик», ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка», ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся», ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка», ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок», НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова» імені Володимира Мельника. Оголошено подяки з занесенням у трудову книжку найбільш активним тренерам програми, які надавали методичну допомогу в оформленні портфоліо:

- Касяненку Олександру Миколайовичу, учителю інформатики та фізики НВК «СЗОШ І – ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»;

- Косюзі Тетяні Миколаївні, учителю інформатики НВК «Загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів №3 – ліцей»;

- Сидоренко Анастасії Василівні, асистенту вихователя та практичному психологу ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок»;

- Шамрай Лілії Василівні, вихователю-методисту ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся»;

- Науменко Людмилі Олексіївні, вихователю-методисту ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик»;

- Осипенко Тетяні Миколаївні, завідуючій ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»;

- Карнаух Олені Володимирівні, учителю інформатики НВК «Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника»;

- Шпак Юлії Петрівні, вихователю ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка».

Основними завданнями на 2017-2018 навчальний рік визначено:

-  науково-методичний супровід роботи з педагогічними кадрами закладів освіти міста з урахуванням передового педагогічного досвіду, рекомендацій  сучасної педагогічної і психологічної науки, завдань концепції Нової української школи;

- науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами;

-  комплектування навчальних закладів педагогічними кадрами,  удосконалення кваліфікації підвищення фахової майстерності керівних та педагогічних працівників навчальних закладів, проведення атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

- вивчення, узагальнення та впровадження у практику ефективного педагогічного досвіду, формування електронних баз кращих практик, які працюють, за різними напрямами навчально-виховної та управлінської діяльності.

Дякуємо всім педагогічним працівникам, технічному персоналу, батькам, спонсорам за підготовку навчальних закладів до роботи в новому навчальному році за те, що у складних умовах професійно працюєте на стабілізацію освітньої системи, забезпечуєте дітям створення умов для здобуття якісної освіти. Велике Вам спасибі за благородну, натхненну працю.

Вітаємо всіх з початком нового навчального року!