dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044)481- 32 -21, факс (044) 236-1049
E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

 

 

Від _29.04.2015_№ _1/9-221_
На № від

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Управління (департаменти)
                                                                                                                                                                                                                                                           освіти і науки обласних, Київської
                                                                                                                                                                                                                                                               міської державної адміністрації

 

 


Щодо надання роз'яснення

У зв'язку з численними запитами звертаємо увагу, що питання нагородження випускників загальноосвітніх навчальних закладів регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 р. № 306
«Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»(далі-Положення) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31 березня 2015 р. за
№ 354/26799).
Інформуємо, що згідно нового Положення питання контролю за видачею Золотої та Срібної медалей віднесено винятково до компетенції керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Водночас було позбавлено відповідних повноважень місцеві органи управління освітою, за винятком наявності особливих умов, передбачених ІІІ розділом Положення.
Претенденти на нагородження медалями визначаються керівниками навчальних закладів за результатами семестрового та річного оцінювання в 10 класі та І семестру 11 класу. Однак учні, які за певних обставин не можуть підтвердити результати навчених досягнень за 10 клас (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) нагороджуються Золотою та Срібною медалями за результатами навчальних досягнень 11 класу.
Окрім цього, Положенням передбачено нагородження медалями осіб, які навчалися за екстернатною формою навчання. З цією метою нагородження екстернів здійснюється за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації, оскільки екстернатна форма навчання не передбачає семестрового оцінювання.
Також нагороджуються медалями особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 17, 181 Закону України «Про відпустки».)
Нагородження медалями також передбачене для учнів, звільнених від уроків фізичної культури або зараховані до спеціальної медичної групи за станом здоров'я.

Заступник Міністра Павло Полянський